Publicēts 2017. gada ziņojumu par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard)

Eiropas Komisija  10. aprīlī publiskojusi 2017. gada ziņojumu par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard), kas ir piektais ziņojums, kurā analizēta dalībvalstu tieslietu sistēmu efektivitāte, kvalitāte un neatkarība. 

Ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo datu iegūšanā piedalījušās 28 ES dalībvalstis un tajā iekļauti vairāki kvalitātes rādītāji, kā arī sniegta atsevišķu jomu dziļāka analīze.

Atbilstoši apkopotajai informācijai 2016.gadā Latvijā noritēja vai tika uzsāktas reformas sešās tieslietu jomās no 12 identificētajām.

Tāpat, starp ES dalībvalstīm, Latvija ir to starpā, kurā pilnībā elektroniski nodrošināta  pieteikuma nosūtīšana, tiesvedības gaitas izsekošana un pavēstu nosūtīšana.

Vairāk ar pētījumu varat iepazīties šeit.