Publicēts apkopojums par Latvijas apgabaltiesu videokonferencē apspriestajiem problēmjautājumiem

Tiesu reformas ietvaros turpinot veidot vienotu apelācijas instances tiesu praksi, publicēts Kopsavilkums par Latvijas apgabaltiesu Civillietu tiesas kolēģiju tiesnešu 2016.gada 14.oktobra sanāksmē apspriestajiem problēmjautājumiem. Tas ir pieejams portālā tiesas.lv (https://www.tiesas.lv/Contents/Item/Display/6465). Kopsavilkums izveidots pēc viedokļu apkopošanas par apgabaltiesu praksi jautājumos, kuros apgabaltiesas pieņem galīgos nolēmumus.

Minētajā sanāksmē Rīgas apgabaltiesā videokonferences režīmā piedalījās tiesneši no visām Latvijas apgabaltiesām un aktīvi diskutēja nolūkā panākt vienotu viedokli un vienotu tiesu praksi.

Kopsavilkumā iekļautas atziņas par zvērināta tiesu izpildītāja tiesībām saņemt amata atlīdzību, kas noteikta procentos no atgūtās summas; par pieņemtā lēmuma, ar kuru noraidīts pieteikums par prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas, nepārsūdzamību; par pārstāvja tiesību iesniegt fiziskas personas maksātnespējas procesa pieteikumu tvērumu Civilprocesa likuma 363. ar indeksu 24 panta izpratnē; par izpildu raksta izsniegšanu pastāvīgās šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei; kā arī – par tiesībām atbrīvot personu no Civilprocesa likuma 478.panta septītajā daļā noteiktās drošības naudas.

Pērn notika sešas videokonferences, kurās Latvijas apgabaltiesu tiesneši diskutēja par aktuāliem jautājumiem vienotas tiesu prakses veidošanai.

 

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 25713271)