Publicēts Rīgas apgabaltiesas pētījums par Ekonomisko lietu tiesas darbu

Rīgas apgabaltiesa publicējusi pētījumu par Ekonomisko lietu tiesas (ELT) darbu pirmajā tās darbības gadā. Pētījuma lauks ir ELT nolēmumi un Rīgas apgabaltiesas nolēmumi laika periodā no ELT darbības sākuma līdz 2022. gada 31. maijam.

Pētījums “Ekonomisko lietu tiesas process civillietās un krimināllietās. Statistika. Problēmjautājumi. Iespējamie risinājumi” pieejams portālā tiesas.lv (Tiesu nolēmumi/Apgabaltiesu prakse un nolēmumi) šajā saitē: https://www.tiesas.lv/Media/Default/Page/ELT_P%C4%93t%C4%ABjums.pdf

Pētījums portālā ievietots gan krimināllietu, gan civillietu sadaļā, jo aptver abas tiesību nozares. Pētījums veidots ar mērķi identificēt potenciālos problēmjautājumus, kas saistīti ar Ekonomisko lietu tiesai piekritīgajām civillietu un krimināllietu kategorijām un vienlaikus paredzēts kā palīgmateriāls Ekonomisko lietu tiesas kompetencē esošu lietu izskatīšanā. Tāpat analizēts, cik daudz un kādi tās lēmumi pārsūdzēti Rīgas apgabaltiesā, cik sūdzību izskatīts un kurus ELT nolēmumus Rīgas apgabaltiesa atcēlusi.

Papildu informācija

Rīgas apgabaltiesas pētījumā secināts, ka Krimināllikuma 195. pants paplašina Ekonomisko lietu tiesas kompetenci līdz visiem Krimināllikuma pantiem, kuros ietvertie noziedzīgie nodarījumi var būt predikatīvi noziedzīgi nodarījumi. Pētījums apliecina, ka savulaik plānotā tiesnešu noslodze realitātē atšķiras gan ELT, gan Rīgas apgabaltiesā. 

Pētījuma secinājumi tika pārrunāti apaļā galda diskusijā ar ELT tiesnešiem š. g. jūnijā. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone uzsver, ka jēgpilna tiesu dialoga attīstībai svarīgas ir gan tikšanās klātienē, gan analītiskais darbs, rēķinoties ar to, ka Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu pamatdarba lielāko apjomu vēl vairākus gadus veidos tieši krimināltiesību nozares jautājumi, taču nākotnē situācija ticami mainīsies, jo notiek diskusija par ELT kompetences paplašināšanu civiltiesību nozarē.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)