Publiskots videoieraksts no Rīgas apgabaltiesas un LU Juridiskās fakultātes zinātniski praktiskās konferences

Tiesu administrācijas YouTube kanālā pieejams 2022. gada 5. decembrī Latvijas Universitātē (LU) notikušās Juridiskās fakultātes un Rīgas apgabaltiesas organizētās zinātniski praktiskās konferences videoieraksts: https://youtu.be/hV14PgWirtI

Konferencē pārrunāti apelācijas instances tiesas darba kvalitātes un efektivitātes jautājumi Covid-19 ierobežošanas apstākļos, kā arī nākotnes izaicinājumi, nodrošinot uz cilvēku tiesībām centrētu justīciju.

Plašāka informācija pieejama šajā saitē: https://tiesas.lv/aktualitates/rigas-apgabaltiesas-un-lu-juridiskas-fakultates-zinatniski-praktiskaja-konference-apspriestas-tenden-11699