Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneša amata kandidāti uzsāk stažēšanos

Šā gada 17. martā stažēšanos uzsākuši divpadsmit rajonu (pilsētu) tiesnešu kandidāti, kuri pieteikušies un izvirzīti tiesneša amatam – Tukuma rajona tiesā, Dobeles rajona tiesā, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā un Rīgas rajona tiesā.

 

Stažēšanās laikā tiesneša amata kandidāti nostiprinās savas teorētiskās un praktiskās zināšanas attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, apgabaltiesā, Augstākajā tiesā, Tieslietu ministrijā un Tiesu administrācijā. Pēc stažēšanās tiesneša amata kandidātiem būs jākārto kvalifikācijas eksāmens. Pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas tieslietu ministrs sniegs priekšlikumu Saeimai par tiesneša amata kandidātu iecelšanu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā uz trim gadiem.

 

Mācību laikā tiesneša amata kandidāti iepazīsies ar Augstākās tiesas darbu, tās organizatorisko uzbūvi, Tieslietu Padomes funkcijām, kā arī viesiesos LR Ģenerālprokuratūrā un Satversmes tiesā. Lai izpildītu noteiktos stažēšanās uzdevumus, tiesneša amata kandidāti piedalīsies lietu izskatīšanā tiesas sēdēs un veiks tiesas nolēmumu un spriedumu projektu sagatavošanu. Tiesneša amata kandidāti apmeklēs arī Latvijas Tiesnešu mācību centra un citu organizāciju organizētos seminārus un mācības tiesnešiem par dažādiem aktuāliem jautājumiem.

Pēc katra stažēšanās posma attiecīgais stažēšanās vadītājs iesniegs Tiesu administrācijai atsauksmi, kurā norādīs tiesneša amata kandidāta spēju patstāvīgi veikt uzdotos darbus un uzdevumus, rūpību un atbildību, spēju argumentēt savu viedokli un uzklausīt kritiku, kā arī citu informāciju, ko attiecīgais stažēšanās vadītājs uzskata par nepieciešamu iekļaut stažēšanās atsauksmē.

 

Pašlaik Tiesu administrācijā beigusies atlase uz Ogres rajona tiesas tiesneša amatu, kā arī notiek tiesneša amata kandidātu atlase uz Siguldas tiesas tiesneša amata vietu. Paredzēts, ka šie kandidāti stažēšanos uzsāks maijā.

 

2014.gadā piešķirts finansējums 11 tiesas sastāvu izveidei – divās prioritātēs:

1. lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai (paredzēts izveidot 6 tiesnešu sastāvus (tiesnesis, palīgs, tiesas sēžu sekretārs);

2. lietu izskatīšanas termiņu un rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu noslodzes saglabāšanai esošajā līmenī (paredzēts izveidot 5 tiesnešu sastāvus (tiesnesis, palīgs, tiesas sēžu sekretārs).

 

Pašlaik vidējas lietas izskatīšanas ilgums tiesā ir 180 dienas (saskaņā ar Eiropas Komisijas tiesiskuma efektivitātei (CEPEJ) metodiku šis skaitlis ietver visas civilās un komerciālās tiesvedības un bez tiesas procesa lietas, izpildes lietas, zemesgrāmatu lietas, administratīvo tiesību lietas (tiesvedības vai bez tiesas procesa) un citas lietas, kas nav klasificējamas kā krimināllietas.). Pēc 2014.gada martā Eiropas Komisija publiskotā ziņojuma datiem Latvija stabili ierindojas ES dalībvalstu reitinga vidusdaļā dažādu kategoriju un sarežģītības lietu izskatīšanā. Visīsākie lietu izskatīšanas termiņi ir Dānijā - vienas lietas izskatīšana vidēji aizņem 15 dienas, bet Portugālē – 810 dienas.

 

Jauno tiesnešu resurss tiesu sistēmai nodrošinās vēl savlaicīgāku un kvalitatīvāku lietu izskatīšanu, tādējādi palielinot sabiedrības uzticību tiesām.