Rīgas apgabaltiesā atjauno Ģimenes dienas tradīciju

Lai iepazīstinātu tiesnešu un darbinieku bērnus un citus tuvos cilvēkus ar darbu tiesā, aizvadītajās skolēnu brīvdienās Rīgas apgabaltiesā notika Ģimenes dienas pasākums. Uz to bija ieradušies vairāki desmiti Rīgas apgabaltiesas tiesnešu un darbinieku bērni, mazbērni un dzīvesbiedri.

.

Pasākuma laikā vienkāršotā formā varēja saņemt informāciju par to, kāpēc nepieciešama tiesa un cik svarīgs ir darbs, ko veic viņu vecāki, vecvecāki un dzīvesbiedri, kuri strādā tiesā. Atbilstoši vecumam katram tika radītas iespējas uzzināt vairāk par tiesas darba nozīmi un to, kā lieta nonāk apgabaltiesā, kādu “ceļu” tā mēro pa tiesas ēku līdz nonāk arhīvā.

Bērni bija priecīgi, ka varēja iesniegt pašrocīgi parakstītu un apzīmogotu apelācijas sūdzību tiesas kancelejā, kur tai būtu jānonāk elektroniskajā lietu sadalē, lai pēc tam ar to strādātu tiesas sastāvs. Apskatījuši tiesnešu palīgu kabinetu, apmeklētājiem atļāva ielūkoties tiesneses Lidijas Pličas un tiesneša Arņa Dundura kabinetos. Izbrīnu radīja tas, ka viens no tiesnešiem uzskatāmības labad pie sienas piestiprinājis paša radītu kalendāru, kurā redzams izskatāmo lietu darba plānojums.

Izretojušies divās modernās tiesas zālēs, bērni iepazina tiesas sēžu sekretāra darbu, nodrošinot attālinātas tiesas sēdes norisi. Desertā – visgaidītākais ceļojums uz vēsturiskās tiesas ēkas bēniņiem, dzīvās vēstures stāsti rakstāmmašīnu klabināšanas skaņu pavadījumā tiesas muzejā un svaigi Skrīveru saldumi. Pateicamies tiesas vadībai par iniciatīvu un atbalstu pasākuma nodrošināšanā!

Tradīcija rīkot šādus ģimeniskus pasākumus tiesā tika iedibināta vēl pirms Covid-19 laika un tagad tā atjaunota. Bērni, kas tiesu apmeklēja pagājušajā desmitgadē, nu jau ir paaugušies, taču bērnības iespaidi no iepriekšējā apmeklējuma vēl esot labā atmiņā. Šogad pienācis laiks iepazīstināt jauno paaudzi ar pārmaiņām, kas šajos gados notikušas tiesā, tādēļ vasaras sākumā, iespējams, tiks rīkots vēl viens šāds pasākums tiem, kuri šoreiz to nevarēja apmeklēt.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)