Rīgas apgabaltiesa atsāk tiesu dialogu. Pirmā attālinātā sanāksme – ar izmeklēšanas tiesnešiem un tiesībsargājošām iestādēm

Piektdien, 2021. gada 26. martā Rīgas apgabaltiesa organizēja kopīgu Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešu sanāksmi ar pirmās instances tiesu izmeklēšanas tiesnešiem, kā arī policijas un prokuratūras pārstāvjiem. Šāda veida attālināta formāta sanāksme platformā Microsoft Teams šogad norisinājās pirmo reizi. Sanāksmē, kurā apspriesti aktuālākie krimināltiesību jautājumi, kas saistīti ar pirmstiesas izmeklēšanu, piedalījās Rīgas tiesu apgabala rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un izmeklēšanas tiesneši.

Atklājot sanāksmi, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone izteica gandarījumu par to, ka, izmantojot moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas, tiesai ir iespēja ne vien realizēt tās pamatfunkciju – tiesas spriešanu, bet arī atgriezties pie citām tiesas funkcijām. “Tiesu dialogs ar pirmās instances tiesām un tiesībsargājošajām iestādēm ir neatņemama apelācijas instances tiesas darba sastāvdaļa, ko spējam realizēt arī pandēmijas apstākļos,” uzsvēra D. Vilsone.

Sanāksmes darba kārtībā bija pirmās instances tiesas tiesnešu pieteiktie jautājumi, kā arī Valsts policijas iesūtītie problēmjautājumi un priekšlikumi. 

Diskusijas laikā pārrunāja jautājumus, kas saistīti:

ar atļautas, taču neizdarītas kratīšanas pamatošanu procesa virzītājam,

ar arestētā personas kontā ienākošajiem naudas līdzekļiem,

ar cigarešu kontrolpirkuma apjomu un tā veikšanas pieļaujamību,

ar iespējām procesa virzītājam izprasīt materiālus no cita kriminālprocesa un daudzi citi aktuāli jautājumi, kuros Valsts policija savās struktūrvienībās ir konstatējusi atšķirīgu praksi.

Sanāksmes dalībnieki uzsāka arī apspriest prokuratūras sagatavoto problēmjautājumu par kriminālprocesuālās normas piemērošanu, kura apspriešana tiks turpināta nākamajā kopīgajā sanāksmē.

Attīstīs tiesu dialogu par krimināltiesību un civiltiesību jautājumiem 

Šogad Rīgas apgabaltiesa plāno organizēt vēl vismaz vienu krimināltiesību diskusiju, kurā aicinās piedalīties Rīgas tiesu apgabala tiesnešus, kas pirmās instances tiesās izskata krimināllietas. 

Tāpat tuvākajā laikā Rīgas apgabaltiesa plāno sarīkot vairākas civillietu tiesnešu sanāksmes par aktuāliem tematiem, kas saistīti ar civiltiesībām. 

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)