Rīgas apgabaltiesā būs pieejamas sertificētu mediatoru konsultācijas

Veselu gadu, sākot no 16. janvāra, Rīgas apgabaltiesā būs pieejamas sertificētu mediatoru konsultācijas, kas tiek nodrošinātas mediācijas pilotprojekta ietvaros. Tieslietu ministrija sadarbībā ar tiesām un Sertificētu mediatoru padomi projektu uzsāka pagājušajā gadā ar mērķi veicināt mediācijas izmantošanu tiesvedībā esošajās civillietās. Ja līdz šim bezmaksas konsultācijas ir bijušas pieejamas pirmās instances tiesās, tad tagad tās tiks piedāvātas arī lietās, kas nonākušas  otrajā instancē.

Rīgas apgabaltiesā, Brīvības bulvārī 34, 211.kabinetā sertificētu mediatoru dežūras notiks divas dienas nedēļā – pirmdienās un trešdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00. Taču nepieciešamības gadījumā pēc tiesas pieprasījuma sertificēta mediatora bezmaksas konsultācijas par mediāciju Rīgas apgabaltiesā varēs saņemt arī citā laikā.

Tiesneši, kuri saņem vai izskata civillietas, kurās saredz mediācijas iespējamību, iesaka pusēm doties uz konsultāciju pie dežūrējošā mediatora. Tiesa var izsludināt pārtraukumu uz laiku (piemēram, vienu stundu), kamēr puses noskaidro, vai mediācija viņiem ir piemērota, orientējoši cik daudz laika tam būtu nepieciešams un vienojas ar mediatoru par mediācijas uzsākšanu, vai pieņem lēmumu mediāciju neizmantot.

Būs papildu bezmaksas konsultācijas

Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja Kristīne Dārzniece atzīst, ka mediācijas bezmaksas konsultācijas citās tiesās jau izpelnījušās lielu atsaucību. Tās var saņemt jebkurā  civillietā, un mediācija izmantojama arī komercstrīdos, mantojuma lietās, lietās  par kopīpašuma sadali, īres nomas strīdos, lietās par parādu piedziņu u.c.

 

Rīgas apgabaltiesā būs pieejama ne vien sertificētu mediatoru bezmaksas konsultācija vienas stundas ilgumā, bet arī piecas bezmaksas sertificētu mediatoru sesijas jauna pilotprojekta “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” ietvaros, par to sīkāk tiks informēts atsevišķi.

Pirmās bezmaksas konsultācijas laikā mediators izstāsta par mediācijas iespējām, izvērtē gadījuma piemērotību mediācijai, motivē puses mediācijai un veic citus mediācijas sagatavošanas darbus. Sertificētu mediatoru dežūras organizē Sertificētu mediatoru padome, kurā  var vērsties ar jautājumiem par projekta dežūrām, rakstot uz e-pastu tiesa@smp.lv.

Pieteikumus par sertificētu mediatoru konsultāciju nepieciešamību ārpus Rīgas apgabaltiesā noteiktā dežūru laika var iesniegt Civillietu tiesas kolēģijas kancelejā 101.–104.kabinetā vai rakstot uz e-pastu riga.apgabals.cl@tiesas.lv.

 

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 25713271)