Rīgas apgabaltiesa dalās pieredzē ar viesiem no Gruzijas

Trešdien, 28. oktobrī, Rīgas apgabaltiesu apmeklēja pārstāvji no Gruzijas Tieslietu ministrijas un tiesām. Vizītes laikā delegācija apskatīja vēsturisko tiesas ēku, muzeju un iepazinās ar tās darbību. Rīgas apgabaltiesas vadība iepazīstināja ciemiņus ar tiesas darba organizāciju un attīstību, kā arī dalījās pieredzē, kas saistīta ar tiesu sistēmas reformēšanu. 

Tikšanās laikā ar tiesu informācijas sistēmas un vienotā portāla tiesas.lv darbību iepazīstināja Tiesu administrācijas pārstāvis Madars Plepis. Savukārt Jelgavas tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane videokonferences režīmā pastāstīja par komerclietu izskatīšanu tiesā.

Gruzijas tieslietu sistēmas pārstāvji Latvijā ieradušies pieredzes apmaiņas vizītē projekta “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu” ietvaros. Projektu īsteno Tiesu administrācija.

 

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīgs sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 29287877)