Rīgas apgabaltiesa dalās pieredzē ar viesiem no Jordānijas

Šajās dienās Latvijā viesojas Jordānijas Hašimītu Karalistes delegācija, kuras sastāvā ir pārstāvji no šīs valsts Tieslietu ministrijas, Tieslietu padomes un tiesām. Vizītes laikā delegācija apmeklēja Rīgas apgabaltiesu, iepazinās ar tās vēsturisko ēku, muzeju un darbību.

Rīgas apgabaltiesas vadība iepazīstināja ciemiņus ar tiesas darba organizāciju, attīstību un pieredzi personāla atlasē, kā arī informēja par tiesu sistēmas reformas gaitu. Delegācijai bija iespēja apskatīt tiesas zāles, kā arī tiesnešu un viņu palīgu darba telpas.

Šo vizīti iniciēja Jordānijas pārstāvis Eiropas Savienības finansēta projekta “Atbalsts tieslietu sektoram Jordānijā” (Support to the Justice sector reform in Jordan) ietvaros. Strādājot pie tieslietu sistēmas reformēšanas, Jordānija vēlas saņemt Latvijas profesionāļu atbalstu (un labas prakses piemērus) dažādos jautājumos, tajā skaitā par tiesu darba organizāciju, personālvadību, komunikāciju ar sabiedrību.

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīgs sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 29287877)