Rīgas apgabaltiesa dalās pieredzē ar viesiem no Maķedonijas

Šajās dienās Latvijā viesojas Maķedonijas Republikas Tieslietu ministrijas pārstāvju delegācija, kas šodien apmeklēja arī Rīgas apgabaltiesu, iepazinās ar tās darbību, vēsturisko ēku un muzeju.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Dzintra Balta un Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Līga Blūmiņa iepazīstināja viesus ar tiesas darba organizāciju un dalījās profesionālajā pieredzē. Vizītes laikā delegācijai bija iespēja apskatīt tiesnešu darba telpas, kā arī tiesas zāles un pārliecināties par videokonferenču iespēju tajās. Lai nodemonstrētu tehniskās iespējas un iepazīstinātu ar tiesas darbu, videokonferences režīmā notika pieslēgšanās Abrenes ielā esošajai Krimināllietu tiesas kolēģijai, no kurienes tās priekšsēdētājs Juris Stukāns atbildēja uz viesu jautājumiem.

Šī vizīte notiek Eiropas Savienības finansētā Twinning projekta „Tiesiskuma stiprināšana” (Strengthening the Rule of Law) ietvaros, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku zināšanu pārnesi un atbalstītu Maķedonijas tieslietu nozares institūciju tiesiskuma konsolidāciju, stiprinot to kapacitāti.

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīgs sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 29287877)