Rīgas apgabaltiesa dalās pieredzē ar zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem

Šodien, 2017.gada 19.maijā, Rīgas apgabaltiesa, veicinot vienotas tiesu prakses veidošanu, pirmoreiz rīkoja semināru Rīgas tiesu apgabala zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone, atklājot semināru, uzsvēra tiesu dialoga nozīmi vienotas tiesu prakses veidošanā un norādīja, ka Rīgas apgabaltiesa arī turpmāk plāno strādāt tā, lai veidotu vienotu izpratni, un apņemas regulāri rīkot kopīgus seminārus.

Semināra pirmajā daļā zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem bija iespēja noklausīties Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdzes lingvistikas jautājumos Ivetas Cirses prezentāciju par latviešu valodas lietojumu tiesu nolēmumos un dokumentos. Latviešu valodas lietojums Rīgas apgabaltiesā pastāvīgi tiek analizēts, lai rastu vēlamo līdzsvaru starp juridisko saturu un latviešu valodas normām.

Semināra otrā daļa bija veltīta aktuālās tiesu prakses problēmām, izskatot pieteikumus par nekustamo īpašumu izsoļu aktu apstiprināšanu. Par šo tematu referēja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Dzintra Balta, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Līga Blūmiņa un Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Madara Ābele.

Semināra noslēgumā notika aktīvas diskusijas, kas apstiprināja izskatīto jautājumu nozīmīgumu un Rīgas tiesu apgabala zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu patiesu interesi vienotas tiesu prakses veidošanā.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos