Rīgas apgabaltiesa daļēji apmierina Jutas Strīķes prasību pret KNAB

Pirmdien Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija nosprieda: daļēji apmierināt Jutas Strīķes prasību pret Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par darba devēja piemērotā disciplinārsoda – pazemināšana amatā atcelšanu, atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpuma konstatēšanu un atlīdzības par morālo kaitējumu un darba samaksas starpības piedziņu.

Pilns spriedums lietā sastādīts 2016.gada 30.maijā.

Spriedumā, kuru var pārsūdzēt kasācijas kārtībā 30 dienu laikā no pilna sprieduma sastādīšanas dienas atzīts, ka KNAB ir pārkāpis Darba likuma 9.pantā noteikto aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas pret Jutu Strīķi.

Tiesa nosprieda:

   1.  atcelt disciplinārsodu, kas Jutai Strīķei piemērots ar KNAB 2014.gada 11.jūlija rīkojumu Nr.23-2/563 “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietnieces (korupcijas apkarošanas jautājumos) J.Strīķes disciplinārsodīšanu” un KNAB 2014.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.23-2/802 “Par grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2014.gada 11.jūlija rīkojumā Nr.23-2/563”.

   2.  Piedzīt no KNAB Jutas Strīķes labā algas starpību starp KNAB priekšnieka vietnieka un galvenā speciālista atalgojumu laika periodā no 2014.gada 21.jūlija līdz 2015.gada 30.septembrim un par divām darba dienām 2015.gada oktobrī 10414,57 euro.

   3.  Noraidīt Jutas Strīķes prasību pret KNAB par darba algas starpības piedziņu 10052,58 euro apmērā.

   4.  Piedzīt no KNAB Jutas Strīķes labā morālā kaitējuma kompensāciju 700 euro apmērā.

   5.  Noraidīt Jutas Strīķes prasību pret KNAB daļā par morālā kaitējuma piedziņu 6300 euro apmērā.

   6.  Piedzīt no KNAB Jutas Strīķes labā tiesāšanās izdevumus – izdevumus advokāta atlīdzības samaksai 2500 euro.

   7.  Piedzīt no KNAB valsts labā nesamaksātos tiesas izdevumus 791,94 euro.

   8.  Noteikt KNAB termiņu sprieduma labprātīgai izpildei daļā par naudas summu piedziņu – 10 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

 

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīgs sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 29287877)