Rīgas apgabaltiesā notika diskusija par Civilprocesa likuma grozījumiem

Šodien, 19.jūnijā Rīgas apgabaltiesā, vienotā videokonferenču režīmā saslēdzoties visām Latvijas apgabaltiesām, notika diskusija par Civilprocesa likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2015. gada 26.maijā un 2.jūlijā. Diskusijas mērķis – vienotas tiesu prakses veidošana.

Diskusijā piedalījās arī Civilprocesa likuma grozījumu izstrādes pastāvīgās darba grupas locekļi – Tieslietu ministrijas pārstāvji Dagnija Palčevska un Evita Drobiševska, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docente Daina Ose un lektors Mārcis Krūmiņš.

Diskusiju vadīja Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja Līga Blūmiņa.