Rīgas apgabaltiesā notika seminārs par mediāciju

Šodien, 7.novembrī, Rīgas apgabaltiesa sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru organizēja mācības tiesnešiem par mediācijas piemērošanu civilprocesā.

Apmācību mērķis bija izskaidrot, kā vislabākajā veidā ieteikt mediāciju civillietās. Saskaņā ar grozījumiem Civilprocesa likumā, šāds pienākums tiesām ir no 2015.gada 1.janvāra. Apmācību laikā tika izskaidrota mediācijas nozīme un loma domstarpību risināšanā.

Mācības par mediācijas procesu notika Rīgas apgabaltiesas telpās un klātienē tajās piedalījās Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesneši, savukārt pārējiem Latvijas apgabaltiesu un pilsētu (rajonu) tiesu tiesnešiem mācības tika organizētas izmantojot videokonferences tehnikas iespējas.

Nodarbības vadīja Rīgas apgabaltiesas tiesnese Zane Pētersone, kura šobrīd pilda Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus un, kura ir piedalījusies mediācijas likuma izstrādē un ir vienīgā Latvijas pārstāve Eiropas Tiesnešu asociācijā mediācijā.

Saskaņā ar Mediācijas likumu, mediācija ir brīvprātīgas sadarbības process, kurā domstarpībās iesaistītās puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību. Mediāciju var izmantot domstarpību risināšanai ārpustiesas procesā, kā arī tiesvedības procesos.