Rīgas apgabaltiesā piemin vienu no tās pamatlicējiem – pirmo Rīgas apgabaltiesas prokuroru Ernestu Grīnbergu

Pieminot vienu no Rīgas apgabaltiesas pamatlicējiem, pirmo Rīgas apgabaltiesas prokuroru Ernestu Grīnbergu (1882–1965) viņa 137. dzimšanas dienā, 2019. gada 17. maijā Grīnbergu dzimtas pārstāvji dalījās ar atmiņu stāstiem un tiesas muzejam dāvināja vērtīgu daļu no dzimtas saglabātajiem vēstures materiāliem. 

Kā ievērojams advokāts un aktīvs sabiedriskais darbinieks E. Grīnbergs ir piedalījies neatkarīgās Latvijas un Rīgas apgabaltiesas dibināšanā 1918. gadā, kad 5. decembrī tika apstiprināts prokurora p.i. amatā līdz ar pirmo Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju Frici Gailīti.

Pateicoties E. Grīnberga dzimtai, Rīgas apgabaltiesas muzejs ir papildināts ar pirmā tiesas prokurora 1911. gadā saņemto Maskavas universitātes Juridiskās fakultātes absolventa pirmās pakāpes diploma kopiju, divām fotogrāfijām (apm. 1920. gadi un 1935. gads), viņa advokāta darba portfeli ar iniciāļiem no starpkaru perioda, padomju okupācijas laikā rakstītās autobiogrāfijas oriģinālu un personīgo kalendāru.

Saņemot dāvinājumu, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja p.i. Daiga Vilsone tiesas kolektīva vārdā pateicās Ernesta Grīnberga radiniekiem par uzticētajām vēstures liecībām, kas ieņems goda vietu Rīgas apgabaltiesas muzejā, kuru apmeklē gan mūsu ārvalstu viesi, gan Latvijas tieslietu darbinieki, jaunieši un citi interesenti. “No sirds pateicamies par to, ka Rīgas apgabaltiesas simtgades gadā varam izzināt materiālus par šo vēsturisko personību un iepazīstināt ar tiem arī sabiedrību,” atzīmēja D. Vilsone, “Mēs nevarētu pilnvērtīgi veikt savu darbu, ja neapzinātos savas vērtības un pirmsākumus, taču svarīga ir arī cilvēciskā puse, tādēļ atmiņām no pirmavotiem ir īpaša nozīme.”

Rīgas apgabaltiesā ar tās tiesnešiem un darbiniekiem savas dzimtas atmiņās dalījās E. Grīnberga mazmeita Elfa Lutuma, mazdēls Jānis Grīnbergs, kuri dzimtas stāstus iespēju robežās nodevuši tālāk mazmazdēlam Andrim Grīnbergam un Dr. iur. Dacei Šulmanei, kura turpina vecvectēva jurista tradīcijas un tagad strādā Tieslietu padomes sekretariātā. E. Grīnberga mazbērni atcerējās, kā iemīļojuši garās pastaigas ar vectēvu, kurās, mācot dzīves gudrības, viņš esot teicis: “Mācies, ceļo un pilnveidojies.”

Kā atzīmēja ģimenes pārstāvji, E. Grīnbergs bijis ne tikai jurists ar plašu advokāta praksi, bet arī ārkārtīgi daudzpusīga personība, pārzinājis septiņas valodas, bijis tulkotājs, Latvijas šaha savienības vadītājs un darbojies arī vairākās citās sporta organizācijās. Viņa dzimtā bija virkne ievērojamu personību, to vidū brālis militārais darbinieks Dr. iur. Gustavs Jēkabs Grīnbergs, E. Grīnberga brālēns ir ievērojamais tiesībzinātnieks un valsts darbinieks Kārlis Dišlers un vēl viens viņa brālēns ir pazīstamais latviešu rakstnieks Ernests Birznieks Upītis.

Papildu informācija:

Raimonds Ločmelis

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālr.: 25713271

Raimonds.Locmelis@tiesas.lv