Rīgas apgabaltiesā tā dēvētajā digitālās televīzijas krimināllietā noteikts tiesas sēdes laiks

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā šā gada 11. decembrī no Augstākās tiesas jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā saņemta tā dēvētā digitālās televīzijas krimināllieta. Tiesa ir noteikusi lietas izskatīšanas laiku no 2024. gada 30. septembra līdz 2024. gada 20. decembrim. Pirmā tiesas sēde notiks 2024. gada 30. septembrī plkst. 10.00.

Kā skaidro tiesnesis Zigmunds Dundurs, kura vadībā notiks lietas izskatīšana, tiesas sēdes laiks ir noteikts, ņemot vērā nepieciešamību tiesas kolēģijas sastāvam iepazīties ar lietu un pilnvērtīgi sagatavoties lietas iztiesāšanai, kā arī saistībā ar lietas ievērojamo apjomu (lietas materiāli ir apkopoti 163 sējumos), tās juridisko sarežģītību un procesā iesaistīto personu daudzumu.

Kontaktpersona papildu informācijai: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Ločmelis@tiesas.lv).