Rīgas apgabaltiesa uzsāk komunikāciju sociālajā mikroblogu vietnē Twitter @rigastiesa

Rīgas apgabaltiesa pirmā no Latvijas tiesām uzsāk komunikāciju sociālajā mikroblogu vietnē Twitter. Rīgas apgabaltiesas kontā ar lietotājvārdu @rigastiesa iedzīvotāji var sekot līdzi informācijai par tiesas kalendāru un sabiedrības interesi ieguvušo lietu izskatīšanas gaitu.

„Mēs ejam līdzi laikam, tehnoloģijām un saziņas iespējām. Rīgas apgabaltiesas komunikācijā vēlamies būt maksimāli pieejami un sniegt cilvēkiem informāciju par aktuālajām tiesvedībām un tiesas dienaskārtību. Protams, tiesu sistēmā liela daļa informācijas ir ar ierobežotu pieejamību, bet ir tikpat daudz lietu, par kurām vēl varam pastāstīt, izmantojot 140 zīmju formātu,” stāsta Rīgas apgabaltiesas pārstāvis Aigars Bērziņš, kurš pats arī uztur sociālo tīklu komunikāciju.

Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics Rīgas apgabaltiesas pievienošanos interneta sociālajam tīklam uzskata par likumsakarīgu un mērķtiecīgu tiesu modernizācijas soli: „Arī pasaulē ir novērojama šāda tendence – piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs tiesas aktīvi publisko informāciju sociālajos tīklos. Savukārt Eiropas valstīs uz to skatās nedaudz rezervētāk, izņemot Lielbritāniju, kur ir vērojama tendence attīstīties un kļūt plašākai šāda veida komunikācijai.” E.Balševics arī norāda, ka igauņi, lai informētu lietas dalībniekus par procesa norisi, plāno izmantot Facebook vietni.

Būtiska tiesu modernizācijas sastāvdaļa ir dažādu procesu elektronizācija, un sociālie tīkli ir viens no veidiem, kā jaunākās tehnoloģijas izmantot komunikācijā ar sabiedrību. Tā kā šis ir pirmais gadījums, kad Latvijas tiesa īsteno aktivitātes sociālajā tīklā, Rīgas apgabaltiesas darbinieki turpinās izvērtēt, kāda informācija sabiedrībai būs interesantākā un noderīgākā. Savukārt balstoties uz pieredzi nākotnē būtu iespējams jāizstrādā sociālo tīklu lietošanas vadlīnijas, lai iedrošinātu arī pārējās tiesas komunikācijai sociālajās platformās un vienlaikus definētu pamatprincipus informācijas publiskošanai un viedokļa paušanai.

 

Papildu informācijai:

Līva Rancāne

Tiesu administrācijas

Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas projekta koordinatore

Tālr.: 67063808

E-pasts: Liva.Rancane@ta.gov.lv