Rīgas apgabaltiesā viesojas ārvalstu speciālisti, kas strādā ar cietušajiem no vardarbības

Vakar, 28.februārī, Rīgas apgabaltiesā viesojās delegācija no Azerbaidžānas, Gruzijas un Kazahstānas, kuras sastāvā bija vietējie un ārvalstu eksperti, kas strādā ar cietušajiem no vardarbības. Triju ārvalstu nevalstisko organizāciju un valsts institūciju pārstāvji tikās ar Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Ilzi Celmiņu, kura dalījās pieredzē par jautājumiem, kas saistīti ar pagaidu aizsardzības pret vardarbību regulējumu civilprocesā un tiesvedības atšķirībām šīs kategorijas lietās.

Viesiem bija iespēja uzdot jautājumus un pārrunāt normatīvā regulējuma atšķirības dažādās valstīs, kā arī apskatīt Rīgas apgabaltiesas lielo vēsturisko zāli un tiesas muzeju.

 

Vizīti organizē centrs MARTA, kas veido sadarbību ar nevalstiskām organizācijām un valsts institūcijām nacionālā un starptautiskā līmenī jautājumos par cietušo aizsardzību pret vardarbību.

Kā atzīst centra MARTA vadītāja Iluta Lāce, centram ir bijusi vērtīga sadarbība ar Rīgas apgabaltiesu, lai veiksmīgāk Latvijā ieviestu koordinētu kopienas atbildi vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē gadījumos: “Kad 2017. gadā kopā ar tiesnesi Ilzi Celmiņu bijām Rumānijas parlamentā sarīkotajā konferencē vardarbības novēršanai pret meitenēm un sievietēm, tikāmies ar dažādu valstu pārstāvjiem,” stāsta I.Lāce.

“Eksperti no Gruzijas un Azerbaidžānas ļoti ieinteresējās par mūsu darbu un sasniegumiem šajā jomā Latvijā. Latvijā šajās dienās viesojas trīs eksperti no Gruzijas, trīs no Azerbaidžānas un viens no Kazahstānas. Eksperti iepazīst gan nevalstisko organizāciju darbību, gan arī Tukuma pilotprojekta modeli, viņiem organizēts Saeimas apmeklējums, kā arī tikšanās ar Labklājības ministrijas un Iekšlietu ministrijas pārstāvjiem. Plānots, ka, iedvesmojoties no Latvijā redzētā, ārvalstu eksperti izstrādās savus darbības plānus cietušo situācijas uzlabošanai savās valstīs,” pastāstīja centra MARTA vadītāja.

 

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 25713271)