Rīgas apgabaltiesas darbība valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

Lai tiesas darbu pielāgotu valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem, sākot no 2020. gada 17. marta tiesas apmeklētāji Rīgas apgabaltiesā tiek ielaisti tikai, ja viņi ir aicināti uz tiesas sēdi ar tiesas pavēsti vai citu aicinājumu.

Informējam, ka tiesa nodrošina iespēju sazināties ar tiesu pa tālruni un e‑pastu, kā arī apstrādā saņemtos dokumentus, aicinot tos iesniegt elektroniski vai sūtīt pa pastu. Papildus tiesa nodrošina iespēju steidzamos gadījumos ievietot iesniegumus tiesā izvietotajās pastkastēs Brīvības bulvārī 34, Rīgā, un Abrenes ielā 8, Rīgā, pie apsardzes.

Rīgas apgabaltiesas tiesneši nodrošina lēmumu pieņemšanu un lietu izskatīšanu rakstveida procesā (gan plānoto procesu, gan nodrošinot citu ienākošo lietu izskatīšanu, kas saskaņā ar procesuālajām normām izskatāmas rakstveida procesā). Tiesu nolēmumi, kuriem noteikts pieejamības datums līdz 2020. gada 14. aprīlim, līdz turpmākam rīkojumam tiks nosūtīti lietas dalībniekiem uz lietā norādīto e‑pasta adresi vai deklarēto adresi un būs viņiem pieejami arī portālā manas.tiesas.lv.

Lietās, kas nav saistītas ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību (piemēram, jautājumos, kas saistīti ar brīvības atņemšanu, rīcībspējas ierobežošanu, bērnu tiesību aizsardzību u. c.), mutvārdu procesi Rīgas apgabaltiesā tiks noņemti no izskatīšanas un pārcelti. Tiesa operatīvi informēs lietas dalībniekus par plānoto turpmāko lietas virzību. Beidzoties ārkārtējai situācijai, tiks nodrošināta pārcelto lietu izskatīšana ārpus kārtas. Tiesas sēdes ārkārtējās situācijas laikā iespēju robežās organizēs, izmantojot videokonferenci. Ja tiesas sēde tiks organizēta klātienē, starp personām tiesas sēdē būs jānodrošina vismaz divu metru distance.

Praktiska informācija par tiesas apmeklējumu:

Ierodoties tiesā, lietas dalībniekam apsardzes postenī rakstveidā jāapliecina, ka persona nav paaugstinātā riska grupā, kas noteikta ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12. punktu, proti, nav persona un nav kontaktpersona, kura atgriezusies no koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 skartās valsts vai teritorijas. Ja persona atsakās sniegt šādu apliecinājumu, tad klātienē tiesas pakalpojumi šai personai ārkārtējās situācijas apstākļos netiks nodrošināti.

       Ja esat aicināts uz tiesas sēdi, pirms ierašanās lūdzam noskaidrot, vai attiecīgais mutvārdu process notiks, sazinoties ar attiecīgā tiesas sastāva darbinieku vai attiecīgi ar Civillietu tiesas kolēģiju pa tālruni 67088242, vai – Krimināllietu tiesas kolēģiju pa tālruni 67077274, vai – Rīgas apgabaltiesas kanceleju pa tālruni 67088211.