Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneši kopīgās sanāksmēs ar prokuratūras pārstāvjiem apspriež aktuālos tiesu darba jautājumus

2022. gada 14. janvārī Rīgas apgabaltiesa organizēja divas sanāksmes Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem un prokuratūras pārstāvjiem, lai apspriestu aktuālos tiesu darba organizācijas un tiesību normu interpretācijas jautājumus.

Sanāksmē, kuru vadīja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone, tiesneši uzklausīja rajonu prokuratūru virsprokuroru sniegto informāciju par prokuroru noslodzes kalendāru. Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurora vietnieks Aleksandrs Voino vērsa sanāksmes dalībnieku uzmanību uz to, ka pirmās instances tiesās nereti netiek ņemta vērā prokuroru noslogotība un prokuroriem mēdz pārklāties tiesas sēdes dažādās lietās, līdz ar to tiesas sēdes nākas atlikt.

Lai nodrošinātu efektīvu lietu izskatīšanu, tiesneši norādīja uz nepieciešamību savlaicīgi paziņot par apsūdzības grozīšanu, lai nenāktos atlikt jau ieplānotās tiesas sēdes tā iemesla dēļ, ka procesa dalībniekiem nepieciešams laiks, lai iepazītos ar grozīto apsūdzību.

Sanāksmes noslēgumā Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone rezumēja pārrunāto un formulēja galvenos uzdevumus tiesu darba kvalitātes uzlabošanai, ņemot vērā prokuratūras pārstāvju paustos viedokļus.

Pārrunā tiesību normu interpretāciju procesos par noziedzīgi iegūtu mantu

Savukārt kopīgā sanāksmē ar Ģenerālprokuratūras Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokuroru Juri Jurisu un Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāju Miķeli Zumbergu tika pārrunātas specifisku tiesību normu interpretācijas, iztiesājot kriminālprocesus par noziedzīgi iegūtu mantu. Sanāksmē tika aktualizēti procesuālie jautājumi, kas saistīti ar Kriminālprocesa 126. panta un 356. panta piektās daļas piemērošanu tiesu praksē un šo divu normu kopsakarību. 

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Irīna Jansone atzinīgi novērtēja konstruktīvo viedokļu apmaiņu, kuru plānots turpināt arī par citiem aktuāliem krimināltiesību jautājumiem.

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos. (Raimonds.Locmelis@tiesas.lv Tālr. +371 67088261, mob.tālr. 25713271)