Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneši turpina dialogu ar Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem

Lai tiesu dialoga ietvaros apspriestu aktuālos krimināltiesību jautājumus un veidotu vienotu tiesu praksi, 2024. gada 22. martā Rīgas apgabaltiesā notika apaļā galda diskusija starp Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem un Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem.

Sanāksmi atklājot, tās dalībniekus sveica Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Ingūna Amoliņa un pateicās Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem par iesūtītajiem jautājumiem, kā arī kolēģiem Rīgas apgabaltiesā par iesaistīšanos atbilžu sagatavošanā.

Sanāksmes ievadā tika sniegtas atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem par kriminālprocesuālajām normām, no kuriem lielākā daļa bija saistīti ar procesiem par noziedzīgi iegūtu mantu, taču bija saņemti arī jautājumi par  kriminālprocesuālo normu piemērošanu saistībā ar personu dalību tiesas procesā.

Turpinājumā notika diskusija, kuras laikā apelācijas instances tiesas tiesneši dalījās savā pieredzē par dažādiem krimināltiesību jautājumiem, kvalitatīvu tiesas nolēmumu sagatavošanu, kā arī organizatoriskajiem problēmjautājumiem, kas rodas tiesvedības procesa laikā.

Noslēgumā I. Amoliņa pateicās klātesošajiem par dalību diskusijā un aicināja Ekonomisko lietu tiesas tiesnešus apmeklēt arī diskusiju, kas aprīlī plānota ar pirmās instances tiesu tiesnešiem Rīgas apgabaltiesas rīkotajā Krimināltiesību dienā.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos.