Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas un Rīgas tiesu apgabala rajonu tiesas tiesnešu kopīga sanāksme tiesu prakses vienādošanai

Piektdien, 1.decembrī notika Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas un Rīgas tiesu apgabala pilsētu (rajonu) tiesas tiesnešu, kuri izskata krimināllietas un administratīvo pārkāpumu lietas, kopīga sanāksme. Sanāksme organizēta, lai veicinātu dialogu starp tiesām, kas ikdienā notiek ar tiesas nolēmumu starpniecību, un vienādotu tiesu praksi.

Sanāksmes pirmajā daļā Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce iepazīstināja tiesnešus ar aktuālo Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi jautājumos, kas saistīti ar apcietinājuma piemērošanu, kā arī krimināllietu un administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu.

Sanāksmes turpinājumā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns sniedza pārskatu par aktuālākajām problēmām Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma tiesību normu piemērošanā. Rīgas apgabaltiesas un rajonu tiesas tiesneši diskutēja par plašu aktuālu jautājumu loku, tostarp iesniegumiem, ziņojumiem, paskaidrojumiem un to izmantošanu pierādīšanā, pierādījumu pārbaudi tiesas sēdē, soda noteikšanas principu piemērošanu, procesuālo izdevumu piedziņu u.c.

Nākamajā gadā Rīgas apgabaltiesa plāno līdzīgu sanāksmi ar Rīgas tiesu apgabala rajonu tiesu tiesnešiem, kuri izskata civillietas.

 

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; raimonds.locmelis@tiesas.lv)