Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģiju vadīs Juris Stukāns

Tieslietu padome ir atbalstījusi Rīgas apgabaltiesas tiesneša Jura Stukāna iecelšanu Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem. 

Jurim Stukānam ir tiesību zinātņu maģistra grāds un bakalaura grāds ekonomikā, šobrīd viņš ir jurisprudences doktorants Rīgas Stradiņa universitātē. Jurim Stukānam ir 14 gadu pieredze tiesneša amatā un pieredze vadītāja amatā – viņš bijis Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks un Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs. Tiesnesis piedalās vairākās pastāvīgajās likumu grozījumu izvērtēšanas un izstrādāšanas darba grupās – Kriminālprocesa likuma, Krimināllikuma un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa darba grupā, kā arī lasa lekcijas Latvijas tiesnešu mācību centrā.