Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ilze Celmiņa piedalījusies informatīvās brošūras satura veidošanā

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Ilze Celmiņa ir piedalījusies informatīvās brošūras “Vardarbībai patīk klusums” satura veidošanā. Tajā publicēta samērā detalizēta un vizualizēta informācija, kas var noderēt kārtojot ar vardarbības pārtraukšanu saistītus juridiskus jautājumus. Elektroniskā formā brošūra ir pieejama http://www.cietusajiem.lv/lv/projekts-vardarbibai-patik-klusums/.

Projekts īstenots sadarbībā ar partneri – biedrību “Skalbes”, Labklājības ministrijas un Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” līdzfinansētā projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”” (Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944) ietvaros.

Tiesnese I.Celmiņa projektā darbojusies arī kā lektore un strādājusi pie cietušo atbalsta tālruņa konsultantu apmācības par pagaidu aizsardzību pret vardarbību civilprocesā. Tās mērķis – veidot konsultantu izpratni par normatīvo regulējumu, tiesiskajiem līdzekļiem, kas nodrošina tiesisko aizsardzību no vardarbības ģimenē cietušajām personām, tajā skaitā, bērniem.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos