Rīgas apgabaltiesas tiesnese piedalās pieredzes apmaiņas vizītē Slovākijā

Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ilze Celmiņa iekļauta plašā Latvijas delegācijā, kas no 2017.gada 2.augusta līdz 4.augustam dodas pieredzes apmaiņā uz Bratislavu Slovākijā.

Tās laikā paredzētas diskusijas ar Slovākijas Tieslietu ministriju un citām šīs valsts institūcijām, lai apskatītu jautājumus par efektīvu pārrobežu sadarbību civillietās.

Pieredzes apmaiņa notiek, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta "Justīcija attīstībai" aktivitāti "Saturisko un valodu mācību, semināru, konferenču, darba grupu un pieredzes apmaiņas organizēšana" saskaņā ar sākotnējo apmācību, labākās prakses un stažēšanās organizatoriskā un kalendārā plāna apakšmērķi "Uzticēšanās veicināšana tiesu un tiesībsargājošām iestādēm".