Rīgas apgabaltiesas tiesneši aktīvi iesaistās jauno tiesnešu apmācībā

12.jūnijā Rīgas apgabaltiesā notika tiesas procesu izspēles, ko vadīja Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši Ilze Celmiņa, Agnese Veita un Madara Ābele. Latvijas Tiesnešu mācību centra (LTMC) organizētās tiesneša amata kandidātu (TAK) un jauno tiesnešu mācību programmas ietvaros civiltiesību mācību nedēļā notika seminārs par civiltiesībām un civilprocesu tiesas zālē. Šī mācību programma ir unikāla Latvijai, jo pirmoreiz jauno tiesnešu mācību grupai gada garumā katru mēnesi notiek nedēļu ilgas mācības. Tik vērienīgu programmu ir iespējams īstenot ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu Tiesu administrācijas īstenotā projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros. Programmas ievadā gada sākumā Rīgas apgabaltiesas un Augstākās tiesas tiesneši TAK un jauno tiesnešu grupai vadīja tiesas procesa izspēli mācībās par tiesneša lomu un ētiku, bet aprīlī – par bērnu un ģimenes tiesībām.

12.jūnija semināra mērķis bija trenēt dalībnieku iemaņas tiesas sēdes sagatavošanā, civillietas izskatīšanā un kvalitatīva nolēmuma sastādīšanā, sniegt zināšanas par starptautisko civiltiesisko sadarbību, kā arī attīstīt prasmi izprast savas un citu tiesas procesā iesaistīto personu emocijas.

Tiesas procesu izspēles notika ģimenes, darba un lietu tiesībās. Lai sasniegtu semināra mērķi, Tiesu administrācija nodrošināja izspēles procesa filmēšanu. Semināra laikā uzfilmēto materiālu tiesneses analizēja kopā ar dalībniekiem un pārrunāja dažādus procesa vadīšanas aspektus.

Mērķis – mazāk pārsūdzētu nolēmumu

Kā iepriekš atzinusi Tiesu administrācijas direktora vietniece attīstības un juridiskajos jautājumos Inese Kalniņa, jauno tiesnešu mācības ir diezgan ilgstošas un ļoti vispusīgas. “Tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēks mūža garumā varētu strādāt šajā amatā. Mācību programmās ir noteikti ne tikai kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi rādītāji un viens no tiem – sasniegt mazāku pārsūdzēto nolēmumu skaitu," atzīst Tiesu administrācijas direktora vietniece.

LTMC direktore Ilona Kronberga uzsver, ka programma ir būtisks un nepieciešams pamats zināšanu un prasmju sniegšanā topošajam un jaunajam tiesnesim par tiesneša amata prasmēm. Viņa uzskata TAK programmu par vienu no galvenajām darba prioritātēm: “No sākotnējā apmācības posma un topošā tiesneša sagatavošanas kvalitātes atkarīga tiesneša turpmākās karjeras gaita. LTMC tic, ka ieguldot kvalitatīvā sākumapmācībā, var tikt novērstas jaunā tiesneša darba kļūdas un ētiskās dilemmas,” atzīmē I. Kronberga.

TAK programma balstās pieaugušo mācīšanās principos, kad zināšanas un prasmes tiek nodotas no kolēģa kolēģim (pieredzes bagātais tiesnesis māca topošo tiesnesi) u.c. TAK mācībās tiek izmantotas vispusīgas mācību metodes – grupas saliedēšana, lekciju tipa nodarbības, interaktīvās metodes un starptautiska pieredzes apmaiņa. Ar TAK mācībām tiek celta tiesu sistēmas kvalitāte – gan attīstot jaunos tiesnešus, gan piesaistot arvien jaunus lektorus no tiesnešu vidus. Programma saturiski un metodoloģiski tiek nepārtraukti pilnveidota, lai pēc iespējas labāk sagatavotu topošo tiesnesi par nobriedušu personību darbam intensīvos un mainīgos darba apstākļos.

Kā liecina LTMC Tiesnešu amata kandidātu (TAK) un jauno tiesnešu mācību stratēģija 2018.–2020.gadam, TAK mācību programmas mērķis ir sagatavot jaunos profesionāļus darbam tiesā, sniedzot zināšanas un trenējot tādas prasmes, kuras augsti kvalificētu juristu veido par profesionālu tiesnesi. Mācību galvenais uzdevums ir sniegt zināšanas un trenēt tiesneša amata prasmes civilprocesā, kriminālprocesā, administratīvajā procesā un zemesgrāmatu lietu izskatīšanā.

Informāciju apkopoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; raimonds.locmelis@tiesas.lv)