Rīgas apgabaltiesas tiesneši, darbinieki un Tiesu administrācijas pārstāvji iepazina kolēģu darbu Portugālē, Lisabonā

Rīgas apgabaltiesas tiesnešu, darbinieku un Tiesu administrācijas pārstāvju delegācija no 2019. gada 21. līdz 25. maijam pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja  Portugāles Tieslietu padomi, Apelācijas tiesu un Portugāles Tiesu administrāciju, galveno lomu piešķirot jautājumiem, kas saistīti ar digitalizāciju, kā arī lietu sadales kārtību tiesā, noslodzes izlīdzināšanas pasākumiem un instrumentiem, lietu izskatīšanas termiņu plānošanu, lietu izskatīšanas termiņu monitoringu, interešu konfliktu novēršanas pasākumiem un rīkiem, kā arī par nolēmumu publiskošanu un anonimizāciju.

Delegācija tikās arī ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāri, lai pārrunātu digitalizācijas un tieslietu pakalpojumu pieejamības jautājumus, un apmeklēja pirmās instances tiesu – Sintrā.  

Apmeklējot Portugāles Tieslietu Padomi, noskaidrots, ka tās darbība reglamentēta Konstitūcijā, tās sastāvā ir dažādu juridisko profesiju pārstāvji un tai ir ļoti plaša kompetence – Padome organizē gan tiesnešu izglītības un karjeras jautājumus, gan vērtē un uzrauga tiesnešu darbu. 

Savukārt Portugāles Apelācijas tiesas priekšsēdētājs norādīja, ka lietu izskatīšana praktiski notiek tikai rakstveida procesā. Gadā tiek izskatītas aptuveni divas lietas mutvārdu procesā. 

Pirmās instances tiesā Sintrā, kur sācies projekts “Tiesa pluss”, konstatēti atsevišķi īpaši veiksmīgi izvēlēti tehniskie risinājumi ienākošo dokumentu monitorēšanai un uzraudzībai, ko būtu vērts iestrādāt arī Latvijas Tiesu informācijas sistēmas Lietvedības modulī.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Denafa

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze

67088262; Kristine.Denafa@tiesas.lv