Rīgas apgabaltiesas tiesnešu palīgi dalās pieredzē Ekonomisko lietu tiesā

Lai stiprinātu tiesneša palīga lomu tiesu darbā, Rīgas apgabaltiesas tiesnešu palīgi šodien dalījās pieredzē ar kolēģiem Ekonomisko lietu tiesā (ELT). Sanāksmi atklāja ELT priekšsēdētājs Miķelis Zumbergs, kurš atzina, ka ļoti labi apzinās šādas pieredzes apmaiņas nozīmību, ņemot vērā to, ka pats ir strādājis par tiesneša palīgu.

.

.

FOTO: Ekonomisko lietu tiesa

Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze Civillietu tiesas kolēģijā Laura Buholta un tiesneša palīdze Krimināllietu tiesas kolēģijā Beāta Ukrainska kolēģiem specializētajā tiesā sniedza apjomīgu un visaptverošu prezentāciju “Tiesneša palīga loma tiesas efektīva darba nodrošināšanā”, atbildēja uz kolēģu jautājumiem un vērsa uzmanību uz tipiskākajām kļūdām, kādas mēdz pieļaut pirmās instances tiesā.

Rīgas apgabaltiesas tiesnešu palīdzes iepazīstināja pirmās instances tiesas tiesnešu palīgus ar Rīgas apgabaltiesā izstrādātajām rokasgrāmatām tiesnešu palīgiem un lietvedībai, kā arī dalījās pieredzē par darba organizāciju un ieguldītā laika apjomu katrā no tiesas kolēģijām, lai šādas rokasgrāmatas taptu. Pirmās instances tiesas kolēģi aktīvi iesaistījās dinamiskā diskusijā un atzina, ka plāno šādu uzsākt šādu rokasgrāmatu izstrādi Ekonomisko lietu tiesā.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (raimonds.locmelis@tiesas.lv; tālr. +371-67088261, mob.tālr. 25713271)