Rīgas apgabaltiesas tiesnešus un tiesnešu palīgus turpina iepazīstināt ar notariāta aktualitātēm

Rīgas apgabaltiesā piektdien, 13. decembrī, notika Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektora Dr.iur. Gata Litvina priekšlasījums, kuru noklausījās Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneši un tiesnešu palīgi. Notariāta pārstāvis analizēja ārvalstu pilnvaru atzīšanu Latvijā, kā arī iepazīstināja ar E notāra klienta portāla jaunievedumiem un citiem elektroniskajiem pakalpojumiem, kas pieejami www.latvijasnotars.lv. Civillietu tiesas kolēģijā strādājošos G.Litvins ar šo prezentāciju iepazīstināja š.g. oktobrī.

Gatis Litvins uzsvēra, ka notariāts ir piederīgs tiesu sistēmai, tomēr tas ievieš un attīsta informācijas tehnoloģijas patstāvīgi. “Tiesu sistēmas institūcijām jāsadarbojas,” uzskata G. Litvins: “Tehnoloģiju attīstība tiesu sistēmā kaut daļēji būtu veicama centralizēti, jo ļautu mērķtiecīgāk un saskaņotāk īstenot tiesu sistēmas modernizāciju.”

Apgabaltiesas tiesnešiem un tiesnešu palīgiem tika sniegta informācija par jaunumiem dokumentu apliecināšanā, jo kopš 2019. gada 1. jūlija notāri pārņēma apostille apliecināšanas funkciju no Ārlietu ministrijas. Kā uzsvēra lektors, notāri tagad tikai elektroniski veic Latvijā izsniegtu publisku dokumentu (elektroniski vai papīra formā izdotu) legalizāciju ar apliecinājumu (apostille), par ko izdara attiecīgu ierakstu e-apostille reģistrā. Savukārt Eiropas Savienības valstīs izdotus dokumentus nav jālegalizē, lai izmantotu Latvijā, līdz ar to tiem nebūs nepieciešams apostille apliecinājums.

Runājot par ārvalstu pilnvaru atzīšanu Latvijā, notariāta pārstāvis pieminēja vairākus tiesu spriedumus, kuros kā pierādījumi izmantoti ārvalstu notāru apliecināti dokumenti, kas uzskatāmi par publiskiem dokumentiem. G. Litvins gan uzsvēra, ka “dokumenta legalizācija nenozīmē tā satura pareizības apliecināšanu un nemaina dokumenta satura juridisko dabu (no privāta uz publisku)”.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas, priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (Raimonds.Locmelis@tiesas.lv, mob.tālr. 25713271)