Rīgas apgabaltiesas vadība ar tieslietu ministru apsprieda tiesu sistēmas aktualitātes

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone, Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja Inese Laura Zemīte un Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja Ilze Celmiņa 27.augustā tikās ar tieslietu ministru Gaidi Bērziņu, lai pārrunātu tiesu sistēmas aktualitātes.

Rīgas apgabaltiesas vadība ar tieslietu ministru pārrunāja ar tiesu sistēmas reformu saistītos jautājumus un veicamos pasākumus, kas maksimāli nodrošinātu lietu izskatīšanu saprātīgā termiņā. Piemēram, tika apspriestas plānotās organizatoriskās darbības saistībā ar no Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas saņemto lietu pārdali.

Lai pārrunātu tiesu sistēmas aktualitātes un veicamos darbus, Rīgas apgabaltiesas vadība arī turpmāk tiksies ar tieslietu ministru.

Tiesu sistēmā šobrīd noris aktīvs darbs, lai īstenotu vairākus gadus ilgušo pārreju uz „tīro instanču” tiesu sistēmu, kuras ieviešana nodrošinās to, ka Rīgas apgabaltiesa skatīs lietas tikai apelācijas kārtībā.

Informāciju sagatavoja:

Inta Šaboha,

Rīgas apgabaltiesas

tiesneša palīdze sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem

Tālr.: 67088261

E-pasts: Inta.Saboha@tiesas.lv