Rīgas apgabaltiesu pieredzes apmaiņā apmeklē ārvalstu tiesneši un prokurori

Šodien Eiropas Tālākizglītības centra (EJTN) Ēnu dienā Rīgas apgabaltiesā pieredzes apmaiņā viesojās tiesnešu un prokuroru grupa no četrām Eiropas valstīm. Pēc iepazīšanās ar Rīgas apgabaltiesas vietu Latvijas tieslietu sistēmā ciemiņiem tika sniegta iespēja iepazīt tiesnešu un tiesas darbu, apmeklēt tiesas sēdes gan krimināllietā, gan civillietā.

.

Atbildot uz viesu jautājumiem, skaidrojumus par Latvijas tiesu darbu, izskatot krimināllietas un materiālus procesos par noziedzīgi iegūtu mantu, sniedza Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis Guntars Stūris. Tiesas sastāvs –, kas izskatīja krimināllietu tiesas sēdē, ko apmeklēja ārvalstu kolēģi – tiesneši Signe Kalniņa, Lauma Šteinerte un Valdis Vazdiķis pēc sēdes tikās ar viesiem un sniedza skaidrojumu gan par procesuāliem un gan arī tiesnešu noslodzes jautājumiem.

Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze Rita Dārzniece iepazīstināja ar Civillietu tiesas kolēģijas kancelejas darbu. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos Raimonds Ločmelis pastāstīja par tiesas zāļu aprīkojumu un vadīja ekskursiju vēsturiskajā tiesas ēkā izvietotajā tiesas muzeja ekspozīcijā.

Starptautisko tiesnešu un prokuroru apmaiņas vizīti organizē Latvijas Tiesnešu mācību centrs un Latvijas Republikas prokuratūra Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (European Judicial Training Network – EJTN) projekta ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt savstarpēju juridisko prakšu atzīšanu, stiprinot vienotu Eiropas tiesību telpu.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)