Rīgas apgabaltiesu šodien apmeklēja 20 pašvaldību bāriņtiesu pārstāvji

Apmeklējuma laikā jaunajiem Latvijas pašvaldību bāriņtiesu locekļiem bija iespēja gūt ieskatu Rīgas apgabaltiesas darbībā mūsdienās un vēsturiski, novērtēt tās vietu un nozīmi tiesu sistēmā un Latvijas sabiedrībā kopumā, kā arī gūt priekšstatu par tiesas sēžu norisi. Ekskursiju Rīgas apgabaltiesas vēsturiskajās telpās un muzejā vadīja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdze Kristīne Denafa.

Apmeklējums notika Latvijas Pašvaldību mācību centra realizētās akreditētās mācību programmas “Bāriņtiesas vadība un organizācija” ietvaros, kurā lekcijas lasa arī Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis Valdis Vazdiķis. Trešajai šāda veida mācību grupai šogad mācības un Rīgas apgabaltiesas apmeklējums paredzēts augustā.

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīgs sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 29287877)