Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā realizēts pilotprojekts „Drošība tiesās”

Š.g. jūlijā noslēdzās pilotprojekts „Drošība tiesās”, kura ietvaros Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa kā pirmā tika aprīkota ar vienotu piekļuves kontroles, videonovērošanas, apsardzes un ugunsdrošības sistēmu, kā arī ar caurskates metāla detektoru.

 Lai uzlabotu tiesu darba organizāciju un pastiprinātu drošības nodrošināšanu tiesu iestādēs, Tiesu administrācija 2014.gada 30.septembrī uzsāka darbu pie pilotprojekta „Drošība tiesās” realizēšanas. Tā laikā pieejamā finansējuma ietvaros Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā tika uzstādīta vienota piekļuves kontroles sistēma, kas paredz norobežot (kontrolēt) publiskās un personāla zonas, kā arī nodrošina ēkas ieejas, speciālo telpu un slēgto telpu aprīkošanu ar piekļuves kontroli. Tiesa ir aprīkota ar videonovērošanas sistēmu gan tiesas ēkā, gan tās apkārtnē, apsardzes un ugunsdrošības sistēmu, ir uzstādīts caurskates metāla detektors.

„Tiesu administrācija arī nākotnē veiks papildu pasākumus, lai pilnveidotu drošības kontroles sistēmas individuāli katras tiesas vajadzībām, ņemot vērā tiesu iestāžu ieteikumus, lai tādejādi uzlabotu tiesu darba organizāciju un drošības kontroli”, stāsta Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

Laika posmā no 2015.-2017.gadam, Tiesu administrācija pieejamā finansējuma ietvaros veiks drošības sistēmu uzstādīšanu un modernizāciju rajonu (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās. Tiks uzstādītas vai modernizētas videonovērošanas, apsardzes un ugunsdrošības, caurlaides kontroles un uzskaites sistēmas, kā arī tiesu ēkās tiks uzstādīti metāla detektori, ieroču un citu tiesā neatļautu priekšmetu īslaicīgas uzglabāšanas seifi.

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu (veic personāllietvedību tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžetu un rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru).