Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā pārtrauc apmeklētāju apkalpošanu klātienē

Lai tiesas darbu pielāgotu valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem, laika posmā no 2020. gada 16. marta līdz tālākam rīkojumam Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Lomonosova ielā 10, Rīgā tiek pārtraukta apmeklētāju apkalpošana klātienē, t.sk. dokumentu saņemšana un izsniegšana.

 

Informējam, ka tiesa nodrošina iespēju sazināties ar tiesu pa tālruni un e‑pastu, kā arī apstrādā saņemtos dokumentus, aicinot tos iesniegt elektroniski vai sūtīt pa pastu, izņemot Civilprocesa likumā noteiktos gadījumus, kad dokumentus var iesniegt tikai personīgi (piem., maksātnespējas pieteikumi). Papildus tiesa nodrošina iespēju steidzamos gadījumos ievietot iesniegumus tiesā izvietotajā pastkastē Lomonosova ielā 10, Rīgā, pie apsardzes.

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneši nodrošina lēmumu pieņemšanu un lietu izskatīšanu rakstveida procesā (gan plānoto procesu, gan nodrošinot citu ienākošo lietu izskatīšanu, kas saskaņā ar procesuālajām normām izskatāmas rakstveida procesā). Tiesu nolēmumi, kuriem noteikts pieejamības datums līdz 2020. gada 14. aprīlim, līdz turpmākam rīkojumam tiks nosūtīti lietas dalībniekiem uz lietā norādīto e‑pasta adresi vai deklarēto adresi un būs viņiem pieejami arī portālā manas.tiesas.lv.

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa klātienē ir pieejama tikai tiem lietas dalībniekiem, kuri aicināti uz tiesu ar pavēsti vai paziņojumu uz noteiktu laiku. Informējam, ka mutvārdu tiesas procesi, kas nav saistīti ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību (piem., jautājumi, kas saistīti ar brīvības atņemšanu, rīcībspējas ierobežošanu, bērnu tiesību aizsardzību u. c.), tiks noņemti no izskatīšanas un pārcelti. Tiesas sēdes ārkārtējās situācijas laikā iespēju robežās organizēs, izmantojot videokonferenci. Ja tiesas sēde tiks organizēta klātienē, starp personām tiesas sēdē, iespēju robežās tiks nodrošināta vismaz divu metru distance.

Ierodoties tiesā, lietas dalībniekam rakstveidā jāapliecina, ka persona nav paaugstinātā riska grupā, kas noteikta ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12. punktu, proti, nav persona un nav kontaktpersona, kura atgriezusies no koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 skartās valsts vai teritorijas. Ja persona atsakās sniegt šādu apliecinājumu, tad klātienē tiesas pakalpojumi šai personai ārkārtējās situācijas apstākļos netiks nodrošināti.

Saziņai ar tiesu, kā arī jebkuru neskaidrību gadījumā. izmantot Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejas tālruņus:

Civillietās – 67365757;

Krimināllietās – 67365760;

Administratīvo pārkāpumu lietās – 67077447;

e-pasts: riga.latgale@tiesas.lv

Ja esat aicināts uz tiesas sēdi, pirms ierašanās lūdzam noskaidrot, vai attiecīgais mutvārdu process notiks, sazinoties ar attiecīgā tiesas sastāva darbinieku vai attiecīgi ar tiesas kanceleju.