Rīgas pilsētas tiesā darbu sāk jauns tiesnesis

Šodien, 2024. gada 3. jūnijā, Rīgas pilsētas tiesā tiesneša pienākumus sāk pildīt tiesnesis Matīss Vingris.

Pirms tam tiesnesis strādāja par juristu Tieslietu ministrijā. Viņa darba pienākumos bija veidot politiku vispārējo civiltiesību jomā, izstrādāt tiesību aktus, politikas plānošanas, nacionālo pozīciju, instrukciju un citu dokumentu projektus. M. Vingris piedalījās un pārstāvēja nodaļas vai ministrijas viedokli organizētajās darba grupās, arī starpinstitūciju sanāksmēs nodaļas kompetences jomā gatavoja atzinumus un viedokļus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktiem un dokumentu projektiem.

M. Vingris strādājis par tiesneša palīgu Augstākās tiesas Civillietu departamentā, tiesneša palīgu Rīgas rajona tiesā, bijis vecākais juriskonsults Latvijas Universitātē un jurists SIA “ZAB Vilgerts”.

Tiesnesim ir maģistra grāds tiesību zinātnē, kas iegūts Latvijas Universitātē.