Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja studentiem lasa lekciju par tiesnešu darbu

Šodien, 2023. gada 27. septembrī, Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja Anda Kraukle Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 1. kursa studentiem lasīja lekciju nodarbību ciklā “Tiesību aizsardzības iestādes”. Lekcijas temats bija tiesneši un tiesas darbinieki.

A.Kraukle studentiem pastāstīja, cik tiesnešu un tiesu darbinieku ir patlaban, kādas ir tiesnešu atlases prasības, kā notiek iecelšana un apstiprināšana amatā. Studentus interesēja arī jautājums par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu, kādi ir tiesnešu darba pienākumi, sociālās garantijas, alga un pensija. 

Tiesas priekšsēdētāja studentus informēja par tiesu darbinieku amatiem, viņu pienākumiem, atlasi un pieņemšanu darbā.