Rīgas rajona tiesa Jūrmalā apsūdzētos Ilmāru Rimšēviču un Māri Martinsonu atzīst par vainīgiem

Rīgas rajona tiesa Jūrmalā 2023. gada 20. decembrī pasludināja saīsināto spriedumu krimināllietā, kurā par kukuļošanu un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā apsūdzēts bijušais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs un uzņēmējs Māris Martinsons. Krimināllietas ietvaros tika izskatīts arī process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai SIA “MM investīcijas”. 

Gundega Lapiņa, Rīgas rajona tiesas Jūrmalā tiesnese: “Tiesa, pārbaudījusi pierādījumus lietā un izvērtējusi aizstāvības argumentus, atzīst izvirzītās apsūdzības par pamatotām. Tiesa konstatēja abu personu vainu izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, kas ir pamats lietā taisīt notiesājošu spriedumu, attiecībā uz Ilmāru Rimšēviču par trīs noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kur divi noziegumi ir par koruptīvajām darbībām, bet viens noziedzīgs nodarījums ir par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, savukārt Māri Martinsonu notiesāja par divu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu – par kukuļdošanu un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu.” 

Tiesa nosprieda Ilmāru Rimšēviču sodīt ar brīvības atņemšanu uz 6 gadiem, savukārt Māri Martinsonu uz 5 gadiem. Brīvības atņemšanas sods tika noteikts tādā apmērā, kā to lūdza valsts apsūdzības uzturētāji. 

Ilmāram Rimšēvičam noteikts arī papildsods – probācijas uzraudzība – uz 1 gadu un 1 mēnesi, kā arī atņemtas tiesības 5 gadus ieņemt valsts amatpersonas amatus valsts un pašvaldības iestādēs un uzņēmumos.  

Mantas konfiskācija tika piemērota abiem apsūdzētajiem. Nosakot šo papildsodu, tika ņemts vērā arī regulējums, kas nosaka, kāda manta un priekšmeti nav konfiscējami. Tāpēc Ilmāram Rimšēvičam un Mārim Martinsonam tika atcelts arests naudai minimālās mēneša darba algas apmērā, kā arī Ilmāram Rimšēvičam tika atcelts arests nekustamajam īpašumam, kas ir viņa vienīgais mājoklis un kurā viņš dzīvo ikdienā. Pārējo mantu bija pamats konfiscēt.

Juridiskai personai SIA “MM investīcijas” tika piemēroti divi piespiedu ietekmēšanas līdzekļi – naudas piedziņa 3 100 000 EUR un mantas konfiskācija (nekustamais īpašums). Mantai, kura netika konfiscēta, tika saglabāts arests līdz naudas piedziņas izpildei. Nekustamā īpašuma daļa tika atzīta par noziedzīgi iegūtu mantu, kas konfiscējama valsts labā, jo īpašuma daļa juridiskās personas īpašumā nonāca izdarītā noziedzīgā nodarījuma rezultātā.   

Tiesnese G.  Lapiņa skaidro, ka lietas iztiesāšanas laikā apsūdzētie pildīja savus procesuālos pienākumus, ieradās uz tiesas sēdēm un nekavēja tā norisi. Spēkā esošie drošības līdzekļi ir pietiekami efektīvi, tāpēc tiesa nekonstatēja pamatu tos aizstāt ar apcietinājumu. Tāpēc Ilmāram Rimšēvičam piemērotais drošības līdzeklis – drošības nauda – ir atstājams līdz sprieduma spēkā stāšanās dienai, un nav pamata tās ieskaitīšanai valsts budžetā.

Attiecībā uz liecinieku Viktoru Ziemeli tiesa pieņēma blakus lēmumu par apzināti nepatiesas liecības sniegšanu tiesā.  

Rīgas rajona tiesas Jūrmalā spriedums nav stājies spēkā. Lietas dalībnieki 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Ja lietā tiek sagatavots pilns spriedums, to var pārsūdzēt apelācijas kārtībā.