Rīgas tiesu apgabala tiesneši kopīgā sanāksmē pārrunā aktualitātes krimināltiesību jomā

Šodien, 2024. gada 26. aprīlī, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneši kopīgā sanāksmē ar Rīgas tiesu apgabala pirmās instances tiesu tiesnešiem pārrunāja aktuālākos krimināltiesību jautājumus.

Sanāksmi atklāja Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Ingūna Amoliņa un pateicās kolēģiem no pirmās instances tiesām par iesūtītajiem aktuālajiem jautājumiem.

Gatavojoties gaidāmajam MONEYVAL (Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas) novērtējumam par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas (NILLTPF) novēršanas sistēmas efektivitāti Latvijā, uz sanāksmes ievaddaļu bija aicināti Finanšu izlūkošanas dienesta  pārstāvji. Tiesneši uzklausīja Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka Toma Platača un viņa kolēģu sniegto informāciju par  dienesta darbību un tā lomu NILLTPF novēršanā un apkarošanā.

Sanāksmes turpinājumā atbildes uz rajonu (pilsētas) tiesu tiesnešu iesniegtajiem jautājumiem sniedza Rīgas apgabaltiesas tiesneši Ingūna Amoliņa, Zigmunds Dundurs, Karīna Kazārova un Ieva Kulagina.

Apelācijas instances tiesas tiesneši atzīmēja kvalitatīvu pirmās instances tiesas tiesnešu darbu attiecībā uz materiālo normu ievērošanu un aicināja pievērst pastiprinātu uzmanību procesuālajiem jautājumiem.

Sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos