Šā gada 1. jūlijā darbu sāks Latgales rajona tiesa

2023. gada 1. jūlijā Rēzeknes tiesai tiks pievienota Daugavpils tiesa, vienlaikus mainot tiesas nosaukumu uz Latgales rajona tiesa.

Minētās izmaiņas ir tiesu teritoriālās reformas turpinājums, kuras mērķis ir efektivizēt tiesu darbu un samazināt tiesvedības termiņus. Tiesu teritoriālā reforma paredz, ka vienā tiesu apgabalā apvienotas vairāku tiesu darbības teritorijas, juridiski izveidojot vienu lielāku pirmās instances tiesu.

Pēc reformas Latgales rajona tiesas pieejamība tiks nodrošināta visās līdzšinējo tiesu atrašanās vietās: Daugavpilī – 18. novembra ielā 37 un Ģimnāzijas ielā 11 (zemesgrāmatas jautājumi); Krāslavā – Lāčplēša ielā 19; Preiļos – Talsu ielā 2; Balvos – Bērzpils ielā 7a; Ludzā – Stacijas ielā 44; Rēzeknē – Dārzu ielā 24 un Atbrīvošanas alejā 88 (zemesgrāmatas jautājumi), tādējādi dodot iedzīvotājiem iespēju iesniegt dokumentus tiesai jebkurā no minētajām Latgales rajona tiesas atrašanās vietām.

Latgales rajona tiesu vadīs viens tiesas priekšsēdētājs, tajā būs vienota lietu sadales sistēma un tiesnešu slodžu izlīdzināšana notiks pēc vienota principa.

Būtiskākie ieguvumi no Latgales rajona tiesas izveidošanas būs vienmērīgāka tiesu noslodze un lietu izskatīšanas termiņi, plašākas iespējas veidot tiesnešu specializāciju, racionāla tiesnešu kapacitātes un citu tiesas resursu izmantošana, kā arī sekmēta tiesas pieejamība.

Lietu sadales kārtību un citus darba organizatoriskos jautājumus tiesā nosaka tiesas priekšsēdētājs. Līdz ar to aicinām Latvijas tiesu portālā www.tiesas.lv sekot līdzi aktuālajai informācijai par tiesā noteikto lietu sadales kārtību un tiesas darbu.

Tāpat vēršam uzmanību, ka reorganizācijas dēļ, no 1. jūlija mainīsies Rēzeknes tiesas (turpmāk Latgales rajona tiesas) e-pasta adrese. Saziņai ar tiesu izmantojiet šādu e-pasta adresi: latgale@tiesas.lv, bet zemesgrāmatas jautājumos: latgale@zemesgramata.lv . Latgales rajona tiesu namiem Daugavpilī, Krāslavā, Preiļos, Balvos un Ludzā paliek līdzšinējās e-pasta adreses, kuras varat atrast mājas lapas www.tiesas.lv sadaļā “Kontakti”.

Neskaidrību gadījumos lūdzu sazinieties ar tiesu kontaktpersonām Aiga.Troksa-Trasko@tiesas.lv tālr. 65407767, mob. 26103031 vai Vera.Brituskina@tiesas.lv tālr. 64621395.