Sadarbībā ar Tiesu administrāciju Rīgas apgabaltiesu apmeklēja “Panākumu universitāte”

Lai iepazītu tiesas un tiesu sistēmas darbību, ceturtdien, 22. martā Rīgas apgabaltiesā viesojās Tukuma vidusskolu audzēknes kopā ar savām skolotājām.

Par tiesneša profesiju un to, kā darbojas apelācijas instances tiesa, skolēniem stāstīja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone, priekšsēdētājas vietniece Dzintra Balta un videokonferences režīmā – Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese Iveta Vīgante. Savukārt Tiesu administrācijas Projektu vadības un sadarbības nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Dreimanis – par to, kā darbojas tiesu sistēma Latvijā, tiesās pieejamajiem e-pakalpojumiem, informācijas tehnoloģijām un nākotnes plāniem attiecībā uz tiesu sistēmu.

Jaunieši vēroja atklātu tiesas sēdi, kā arī apskatīja vēsturisko tiesas ēku un muzeju. Apmeklējuma laikā Civillietu tiesas kolēģijas kancelejas vadītāja Inta Simakova iepazīstināja ciemiņus ar tiesas kancelejas darba organizāciju, bet tiesneša palīdze Rita Kauliņa – ar savu pieredzi, strādājot tiesā. Tukumnieces saņēma atbildes uz daudziem viņus interesējošajiem jautājumiem par tiesas darba specifiku un pasākums noslēdzās ar viktorīnu, kurā bija iespēja iegūt veicināšanas balvas.

Sadarbībā ar Tiesu administrāciju apmeklējumu organizēja “Panākumu universitāte” – profesionālās pilnveides izglītības programma, kas ik mēnesi organizē lekcijas un diskusijas skolēniem. Tās lektori ir sabiedrībā pazīstami cilvēki, uzņēmēji, kā arī profesionāļi dažādās sfērās, kas, daloties savā dzīves un darba pieredzē, palīdz skolēniem izprast dažādu profesiju specifiku un, iespējams, palīdz skolēniem izvēlēties turpmāko darbības virzienu. Vienu reizi gadā skolēni dodas uz dažādām iestādēm un uzņēmumiem, lai klātienē iepazītos ar to darbību un vērtībām. Pēc pagājušā gada Tiesu administrācijas apmeklējuma iestāde atsaucās “Panākumu universitātes” izteiktajam piedāvājumam šādu vizīti organizēt atkārtoti un iepazīties ar tiesu darbu.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (Raimonds.Locmelis@tiesas.lv; 25713271; 67088261)