Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas izbraukuma sēde Rīgas apgabaltiesā

Otrdien, 5.jūnijā Rīgas apgabaltiesā notika Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas izbraukuma sēde, kurā tiesneši ar deputātiem un Tieslietu ministrijas pārstāvjiem pārrunāja jautājumus par Civilprocesa likuma 32.1 pantā ietvertā regulējuma piemērošanu un praksi aizvadītajos gados. Grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz iespēju tiesvedībā pieņemtu lietu tās ātrākai izskatīšanai nodot citai tiesai, ir spēkā kopš 2014.gada.

Sēdes laikā Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone veltīja pateicības vārdus kolēģiem no visām Latvijas tiesām: “Vēlos atkārtoti pateikties visiem kolēģiem – tiesnešiem un tiesu darbiniekiem Latvijā –, kas palīdzēja un joprojām palīdz nodrošināt lietu izskatīšanu saprātīgā termiņā.” Šī mērķa sasniegšanu veicinājis pašlaik spēkā esošais normatīvais regulējums.

Diskusijā piedalījās Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs Andris Strauts, Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Inguna Pinne un Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane. Citu tiesu apgabalu kolēģi viedokli snieguši rakstveidā.

 

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina iepazīstināja ar Civilprocesa likuma 32.1 panta darbības novērtējumu. Lietu pārdale kopš 2013.gada veicinājusi tiesu darba radītāju uzlabošanos gan pirmās instances tiesās, gan apelācijas instances tiesās, tostarp Rīgas apgabaltiesā, kurā 67% gadījumu civillietu izskatīšana pagājušajā gadā tika pabeigta trīs mēnešu ietvaros. Sēdes laikā gan tika norādīts, ka joprojām vērojama nevienmērīga noslodze starp tiesu apgabaliem, kaut arī konstatētas zināmas pozitīvas iezīmes slodžu izlīdzināšanās virzienā. Jautājums tika aktualizēts, jo priekšā ir tiesu reformas noslēguma fāze – zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrācija vispārējās jurisdikcijas tiesās.

 

Sēdes noslēgumā Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Inese Lībiņa Egnere kā pozitīvu praksi novērtēja izbraukuma sēžu rīkošanu un pateicās par iespēju tikties ar tiesnešiem klātienē viņu darba vidē.

 

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos