Sanita Titova: Risini konfliktu gudri!

Cienījamie kaimiņi, jūs dzīvojat viens otram blakus un, visticamāk, tik ātri nemainīsiet savu dzīvesvietu. Ja radušās domstarpības, savstarpēji pieņemama strīda atrisināšana, jums dos sakārtotu un mierpilnu dzīves vidi.

Cienījamie kreditori un parādnieki, nauda šobrīd radījusi jūsu starpā negatīvas attiecības un emocijas, bet vai nauda ir vienīgais, kas jūs saista un motivē? Dzīve nebeigsies ar "debets-kredīts" ierakstu. Varbūt ir lietderīgi atrisināt šo problēmu civilizēti, lai atkal ieraudzītu dzīves daudzkrāsainību?

Cienījamie apsaimniekotāji, dzīvokļu īpašnieki un zemes īpašnieki, apstākļi un situācija Jūs ir nolikusi šajās attiecībās, bieži neprasot jūsu piekrišanu un gribu, tādēļ nekas cits neatliek, kā sadzīvot un cieņpilni risināt ikdienas jautājumus un problēmas.

Cienījamie biznesa partneri, sadarbības sākums bija iedvesmojošs, cerīgs un abpusēji izdevīgs. Tad kādam no Jums gadījās kāds neizdevīgs darījums, nekvalitatīva prece vai pakalpojums, darbinieka kļūme ... un strīds rādās it kā nepārvarams. Bet to var atrisināt godpilni, lai turpinātu sadarbību vai vismaz saglabātu labu reputāciju nelielajā Latvijas biznesa vidē.

To visu piedāvā mediācija!

No jums ir vajadzīga tikai patiesa griba un iesaistīšanās atrisināt strīdu. Mēs palīdzēsim!

Eiropas Padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Sertificētu mediatoru padomi īsteno projektu Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros "Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti".

Zemgales rajona tiesā, Dambja ielā 12 Jelgavā, no šī gada 19. oktobra līdz 21. decembrim tiks īstenots pilotprojekts "Mediācija civillietās" .

Projekta laikā ikvienam interesentam Jelgavā bez maksas būs pieejams mediācijas koordinatores Sanitas Titovas atbalsts, tālr.63082191, e-pasts: sanita.titova@tiesas.lv.

Mediācijas koordinatore ikvienam interesentam klātienē (pēc iepriekšēja pieraksta), elektroniski vai pa tālruni:

  • sniegs vispārīgu informāciju par mediāciju;
  • konsultēs par mediācijas piemērotību konkrētā strīdā;
  • sniegs atbalstu sertificēta mediatora izvēlē;
  • palīdzēs noorganizēt pirmo tikšanos ar sertificētu mediatoru.

Vēlos iedrošināt risināt konfliktu gudri. Bieži ir gadījumi, ka strīdā iesaistītās puses nespēj savstarpēji sarunāties, bet viena no pusēm ir izteikusi vēlmi strīdu risināt, izmantojot mediāciju, bet otra puse izvairās no klātienes kontakta. Arī šādā situācijā ir iespējams risinājums, koordinators sazinoties ar sertificētu mediatoru, var lūgt mediatoru, lai viņš personīgi uzrunā neieinteresēto pusi. Tāpat mediators, lai palīdzētu pusēm atrisināt strīdu, var piedāvāt individuālas sesijas.

Aicinu strīdā iesaistītās puses padomāt, ka tikai no katra ir atkarīgs, vai mediācijas procesa rezultāts būs veiksmīgs. Labie mediācijas konsultāciju rezultāti parāda, ka komunikācijas ceļā puses kopīgi "saredz" konflikta risinājuma iespējas.

Mediācijas koordinatora atbalsts pieejams arī Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, Lomonosova ielā 10; tālr.28050777