Sarunu festivāla “Lampa” apmeklētājiem liela interese par iespēju klātienē diskutēt ar tiesnešiem

Sarunu festivālā “Lampa” Cēsīs nedēļas nogalē notikušo diskusiju apmeklētība liecina par augošu sabiedrības interesi par tieslietu sistēmu. To nepārprotami apliecināja vairāki simti klausītāju, kas apmeklēja diskusiju „Kam ir un kam nav izdevīgi drosmīgi tiesneši?”, turklāt to vērot un iesaistīties, uzdodot jautājumus, bija iespējams arī tiešsaistē.

Rīgas apgabaltiesas organizētajā diskusijā auditorijas aktualizētos jautājumus skaidroja Rīgas apgabaltiesas tiesneši Daiga Vilsone un Juris Stukāns, Latgales apgabaltiesas tiesnese un Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja Alla Šilova, Zemgales apgabaltiesas tiesnese un Tiesnešu kvalifikācijas komisijas locekle Marianna Terjuhana un Rīgas tiesu apgabala prokuratūras prokurors Aldis Lasmanis. Diskusija tika organizēta, lai veicinātu domu apmaiņu starp apelācijas instances tiesu tiesnešiem un sabiedrību.

Diskusijas laikā dalībnieki minēja piemērus no savas prakses, kad nācies rīkoties drosmīgi, kā arī ar skatu nākotnē izteica savu attieksmi pret senākiem un ne tik seniem notikumiem tiesu sistēmā, kas savulaik radījuši zināmu neizpratni daļā sabiedrības. Viedokļi joprojām dalās par to, kādas izmaiņas nepieciešamas saistībā ar administratīvās atbildības imunitāti tiesnešiem un prokuroriem.

Drosmes faktors tika vērtēts gan kontekstā ar tiesas spriešanu, gan lietu dalībnieku rīcības izvērtējumu, gan procesa gaitā pieļaujamajām tiesnešu kritikas robežām. Diskusijas dalībnieki norādīja, ka profesionāla un konstruktīva tiesnešu kritika no juristu puses ir ne vien iespējama, bet arī nepieciešama, taču tā ir jānošķir no lietas dalībnieku izmantotajām tiesāšanās sabiedriskajām attiecībām. Diskusijā vairākkārt izskanēja doma, ka tiesneša ikdienas darbā ir daudz izaicinājumu, taču tiesas spriešana, lēmumu motivācija un prasme tos skaidrot sabiedrībai galvenokārt ir jautājums par tiesnešu profesionalitāti, nevis drosmi.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone atzīmēja, ka līdz ar tiesu dialogu arī šādas diskusijas ir viens no veidiem, kā apelācijas instances tiesneši attīsta juridisko kultūru. Pēc diskusijas vairākkārt izskanēja pateicība organizatoriem par iespēju neformālā vidē klātienē diskutēt par tiesiskuma jautājumiem. Savukārt Rīgas apgabaltiesa izsaka lielu pateicību žurnālistei Ilzei Jaunalksnei par diskusijas vadīšanu, uzdodot asus jautājumus.

Latvijas apgabaltiesu tiesnešu kopīgā dalība diskusijā, ko Rīgas apgabaltiesa sadarbībā ar Tiesu administrāciju rīkoja jau otro gadu pēc kārtas, šogad bija daļa no sarunu festivāla “Lampa” “Tiesiskuma telts” divu dienu programmas. Kopumā notika 12 diskusiju sesijas, ko pēc “Latvijas Vēstneša” uzaicinājuma veidoja vairākas institūcijas, biedrības un tiesu iestādes.

Arī “Ģimenes telts” diskusijā “Tētis uz 13%”, ko rīkoja biedrība “Tēvi” un Latvijas Dūlu apvienība, kā eksperte šogad piedalījās Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ilze Celmiņa un analizēja tiesu praksi laulību šķiršanas gadījumos.

 

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)