Seminārā iepazīstina ar izmaiņām tulku pakalpojumu nodrošināšanā

Rīgas apgabaltiesa kopā ar Tieslietu ministriju piektdien, 10.jūnijā, rīkoja semināru par aktuālajiem grozījumiem Civilprocesa likumā, kas saistīti ar tulku pakalpojumu nodrošināšanu. Izmantojot Tiesu administrācijas piedāvātās tehniskās iespējas, seminārā bija iespēja piedalīties visu Latvijas tiesu tiesnešiem un tiesnešu palīgiem. Videokonferences režīmā semināra norisē iesaistījās apgabaltiesu tiesneši un tiesu darbinieki, savukārt pilsētu (rajonu) tiesu darbinieki varēja sekot semināra norisei tiešraidē, kā arī vēlāk noskatīties tā ierakstu un saņemt izdales materiālus.

   

2016. gada 31. jūlijā stāsies spēkā grozījumi Civilprocesa likumā. Tie saistīti ar izmaiņām tulka pakalpojuma nodrošināšanā civilprocesā iesaistītām fiziskām personām, kas nepārvalda valsts valodu. Ar grozījumiem iepazīstināja un uz jautājumiem atbildēja Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un civilprocesuālo tiesību nodaļas pārstāves Evita Drobiševska un Dace Vārna.

Diskusijā iesaistījās visu apgabaltiesu tiesneši un Rīgas tiesu apgabala rajonu tiesu pārstāvji, kuri apmeklēja semināru klātienē.

Tiesas uzsāks informēt arī lietu dalībniekus par to, ka turpmāk fizisko personu pienākums ir pašām nodrošināt tulka palīdzību, t.sk. ekspertiem vai lieciniekiem, kas izsaukti pēc viņa lūguma, ja viņi nepārvalda tiesvedības valodu. Tika apskatīti arī izņēmuma gadījumi, kuros atsevišķas personu kategorijas būs atbrīvotas no tulka izmaksu segšanas.

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīgs sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 29287877)