Seminārs par tiesvedības ilguma samazināšanu

Lai diskutētu par tiesvedības ilguma cēloņiem, kuri kavē laikus izskatīt lietas un ievērot procesuālās normas, no 18.janvāra līdz 8.februārim notiks 6 attālināti semināri tiesu priekšsēdētājiem, viņu vietniekiem, tiesnešiem un tiesnešu palīgiem. 

Savlaicīga lietas iztiesāšana ir visu iesaistīto pušu atbildība un sabiedrības uzticēšanās tiesu varai ir atkarīga no prokuroru, advokātu, izmeklētāju un tiesnešu kopīgas sadarbības. Tādēļ seminārā tiks pārrunāti Augstākās tiesas (AT) tiesvedības ilguma cēloņu izvērtēšanas darba grupas secinājumi, kurus no AT paudīs Judikatūras un zinātniskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane. Diskusijā piedalīsies Zvērinātu advokātu padomes pārstāvis advokāts Dmitrijs Skačkovs un virsprokurors Aigars Bičušs. Seminārā tiks analizēti Eiropas Padomes Tiesu efektivitātes darba grupas (CEPEJ) izstrādātie rīki un instrumenti - kādi jau tiek vai varētu tikt izmantoti, lai uzlabotu tiesu un lietu pārvaldību. Darbs attālinātajā režīmā arī ieviesis korekcijas lietu izskatīšanas gaitā un semināra laikā tiesneši, tiesu priekšsēdētāji un vietnieki dalīsies pieredzē, kā veiksmīgāk organizēt attālinātas tiesas sēdes, kādi ir traucējumi un, kā attālināta darba apstākļos nodrošināt atbalstošas darba attiecības starp tiesu sistēmas darbiniekiem. 

Seminārā piedalīsies Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Latvijas pārstāve Eiropas Padomes Tiesu efektivitātes darba grupā (CEPEJ), Augstākās tiesas senatore Aija Branta, Tiesu administrācijas projektu vadītāja Anna Skrjabina un citi speciālisti.

Programmas sagatavošanu un īstenošanu nodrošinās Latvijas Tiesnešu mācību centrs, finansē Eiropas padome un līdzfinansē Tiesu administrācija.