Senatore Rudīte Vīduša: Tiesnešiem ir svarīgi izprast šobrīd spēkā esošo sistēmu, lai nekļūdītos lietās, kuras skar kredītiestāžu uzraudzību, sankciju režīmu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu

Šodien, 2023. gada 15. decembrī, noslēdzas mācību cikls tiesnešiem par finanšu tiesību būtību, tādējādi sniedzot padziļinātu izpratni par tiesību jēgu. Mācībās lekcijas vadīja Latvijas Bankas eksperti. 

Trīs mēnešu lekciju ciklā tiesneši zināšanas papildināja maksājumu pakalpojumu iestāžu, elektroniskās naudas iestāžu, kolektīvā finansējuma pakalpojumu sniedzēju uzraudzībā un kripto aktīviem, starptautiskajiem standartiem un normatīvo regulējumu naudas atmazgāšanas novēršanas jomā. Eksperti stāstīja arī par Latvijas Bankas lomu starptautisko sankciju piemērošanā un starptautisko sankciju regulējuma tiesisko ietvaru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā, kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzību naudas atmazgāšanas novēršanas jomā un citiem tematiem.

Šo nodarbību iniciators bija Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Kaspars Berķis, kurš uzskata, lai efektīvi izspriestu strīdus finanšu tiesību jomā, tiesnešiem ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas par daudziem specifiskiem šīs nozares jautājumiem. Tiesneši atzinīgi vērtē lekcijās aplūkotos jautājumus un gūtās zināšanas, kuras noderēs turpmākajā darbā.

Rudīte Vīduša, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore: “Finanšu nozarē Eiropas Savienības un eirozonas tiesiskie mehānismi šobrīd ir cieši integrēti ar visu dalībvalstu tiesiskajiem mehānismiem. Pēdējā laikā finanšu nozare ir piedzīvojusi lielas izmaiņas, kuru iemesli ir gan ekonomiski un politiski satricinājumi, gan globalizācijas un tehnoloģiju dāvātās iespējas. Tiesnešiem ir svarīgi izprast šobrīd spēkā esošo sistēmu, lai nekļūdītos lietās, kuras skar kredītiestāžu uzraudzību, sankciju režīmu vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Lielākā šo mācību pievienotā vērtība, manuprāt, ir sistēmisks kopskats par šo nozari, regulējuma pamatā esošo principu apzināšana. Dažādu atsevišķu tiesību jautājumu individuāla izpēte, kad tas kļūst aktuāli kādas konkrētas lietas izskatīšanā, var nesniegt nepieciešamo izpratni. Tālāk vērtīga būtu Eiropas Savienības un dalībvalstu tiesību aizsardzības mehānismu sīkāka izpēte, apzinot Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas judikatūru.”

Mācības organizēja Tiesu administrācija projekta “Tieslietu akadēmija” (Nr. 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001) ietvaros sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru un Latvijas Banku.