Sestdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

2014.gada 22.novembrī plkst.11.00 Latgales apgabaltiesā Atbrīvošanas alejā 95,  Rēzeknē notiks Tiesnešu ētikas komisijas izbraukuma sēde.

Tiesnešu ētikas komisija ir aicinājusi Latgales tiesu apgabala tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus apmeklēt komisijas sēdi, lai diskutētu par aktuāliem tiesnešu ētikas jautājumiem, kā arī pavērotu Tiesnešu ētikas komisijas darbu dažādu iesniegumu un pieprasījumu izskatīšanā.

Ņemot vērā, ka komisija plāno veikt Tiesnešu ētikas kodeksa aktualizēšanu, komisijas dalībnieki vēlētos ar tiesnešiem diskutēt par nepieciešamajiem grozījumiem kodeksā. Tāpat komisija vēlētos apspriest jautājumu par tiesnešu komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem un tiesnešu atstatīšanās jautājumus, piemēram, vai tiesnesim jāatstatās no lietas izskatīšanas, ja lietas dalībnieks ir banka, kurā tiesnesim ir kredītsaistības.