Š.g 13.novembrī norisināsies Latvijas tiesnešu konference

Piektdien, 13.novembrī, Latvijas tiesneši – rajonu un pilsētu tiesu, to zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesneši – pulcēsies uz ikgadējo tiesnešu konferenci.

Piedalīties konferencē un uzrunāt Latvijas tiesnešus aicināts Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Uz konferenci aicināta arī Valsts prezidenta izveidotā Tiesiskās vides pilnveides komisija.

Konferences viesi būs arī Tieslietu padomes locekļi, Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas deputāti, Satversmes tiesas tiesneši un Goda tiesneši.

Pārskatu par Tieslietu padomes darbu kopš iepriekšējās konferences sniegs Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs informēs par aktualitātēm tieslietu sistēmā. Atskaiti par gada darbu sniegs Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētājs Visvaldis Sprudzāns.

Izprotot komunikācijas nozīmi tiesu sistēmas un tiesu darbā, Tieslietu padome ir apstiprinājusi divus nozīmīgus normatīvus – Tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas un Tiesu komunikācijas stratēģiju. Kā stratēģiju ieviest darbībā, kā tiesnesim būt pārliecinošam komunikācijā – par to saruna konferences otrajā daļā.

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuru ne retāk kā reizi gadā sasauc Tieslietu padome. Tieslietu padome arī apstiprina Tiesnešu konferences nolikumu.

Tiesnešu konference notiks piektdien, 13.novembrī, Radisson Blue Hotel Latvija konferenču zālē. Sākums plkst.10.00

Medijiem, kas vēlas atspoguļot konferences norisi, jāpiesakās Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā: e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālrunis 67020396, 28652211.

Tiesnešu konferences darba kārtība