Skolu jaunieši Rīgas apgabaltiesā iepazīst Latvijas tiesas Eiropas tiesību telpā

Eiropas dienā 9. maijā vairāk nekā 30 jaunieši no Dundagas vidusskolas un Rīgas Angļu ģimnāzijas Rīgas apgabaltiesā iepazina, kā Latvijas tiesas darbojas Eiropas tiesību telpā. Apmeklējums noslēdzās ar konkursu par personiskajiem un valsts ieguvumiem no Latvijas dalības Eiropas Savienībā (ES), kurā aktīvi iesaistījās visi skolēni.

Ievaddaļā Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja p. i. Daiga Vilsone uzsvēra: “Latvija pirms 15 gadiem iestājās ES un pašlaik katrā desmitajā lietā, ko skata Latvijas tiesas, ir ārvalstu elements, citā valstī dzīvojošas personas vai arī ārvalstu uzņēmumi. Tādēļ Eiropas tiesību normu piemērošanas jautājumi ir mūsu ikdiena. Turklāt ikviens Latvijas tiesnesis ir uzskatāms par vienu no Eiropas tiesnešiem, strādājot vienotā tiesiskā telpā ar vairāk nekā 7000 tiesām Eiropā.”

Eiropas dienā Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Līga Blūmiņa un Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieces p. i. Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Agnese Veita sniedza ieskatu par ieguvumiem no tiesnešu tālākizglītības, ko nodrošina dalība ES un dalījās pieredzē, kas iegūta, apmeklējot citas Eiropas tiesas, veicinot tiesiskumu un nostiprinot eiropeiskās vērtības Latvijā.

Pasākuma ietvaros notika videokonference ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģiju, kuras laikā tiesnese Iveta Vīgante pastāstīja par praktiskajiem ieguvumiem no videokonferenču izmantošanas un to, kā Latvijā ir iespējams kļūt par tiesnesi. Jaunieši augstu novērtēja to, cik Latvijas tiesas ir mūsdienīgas un tehnoloģiski attīstītas. Lai gūtu ieskatu tiesu darbā, notika ekskursija Rīgas apgabaltiesā, ko vadīja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdze Kristīne Denafa un tiesneša palīdze Rita Kauliņa.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdze pētnieciski analītiskajos jautājumos Alise Antone iepazīstināja skolēnus ar Eiropas tiesību normu piemērošanu un prejudiciālā nolēmuma lūgumiem Eiropas Savienības tiesai.

Tiesu administrācijas pārstāve Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” vadītāja Anna Skrjabina skolēniem pastāstīja par Tiesu administrācijas un Tieslietu ministrijas lomu projekta ieviešanā un realizācijā, organizējot vērienīgākās tieslietu sistēmas darbinieku apmācības Latvijas vēsturē.

Pasākuma noslēgumā skolēni piedalījās konkursā par personiskajiem ieguvumiem no Latvijas dalības Eiropas Savienībā un vienotajā Eiropas tiesību telpā. Pēc konkursa dalībnieku prezentācijām uzvarētāju komandas dalībnieki saņēma apbalvojumus no projekta “Justīcija attīstībai”, kā arī skolām tika nodoti materiāli par tieslietu sistēmas attīstību Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada periodā.

 

Attēlā: piecu komandu konkurencē par labāko atzītais darbs.

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālrunis: 25713271 

Raimonds.Locmelis@tiesas.lv